Oulun Kokoomusopiskelijoiden teemat edustajistovaaleihin

– Opiskelun kannattavuus: Kurssien ja tenttien suoritusmahdollisuus tulee taata paikkakunnasta riippumatta. Tulevaa 24h-kampusta tulee kehittää enemmän, jotta opiskelijoilla olisi enemmän mahdollisuuksia käyttää yliopiston palveluita myös virastoajan ulkopuolella. Vartiointia lisättävä 24h-kampuksen tulon myötä, jotta voidaan minimoida omaisuusrikokset kampuksella.

 

– Ei pakkojäsenyydelle: Haluamme haastaa keskustelua ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä. Miten pakkojäsenyydestä saadaan tarpeeksi hyötyä opiskelijalle? OYY:n toiminnan laajuus arvioitava tarkemmin ja sitä on verrattava Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) laajuuteen. Tarvitseeko ylioppilaskunta suurta organisaatiota?

 

– Digitalisaatio: Tiedekuntien on jatkettava digitalisaatiota ja kurssikirjoja on saatava myös sähköisesti. Tuudo älypuhelinsovellus sekä digitaalinen sporttipassi on ollut hyvä alku opiskelujen sähköistämisessä, mutta myös muut palvelut kuten kirjastokortti on saatava sähköiseksi kaikille opiskelijoille.