Edustajistovaalit

Syksyllä 2015 käydään edustajistovaalit Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa! Myös Kokoomus on jättänyt oman ehdokaslistansa ja on vaaleissa mukana 18 loistavan ehdokkaan voimin. Tutustu heihin tarkemmin ehdokkaat- kohdassa!

Kokoomuksen ryhmän tavoitteet seuraavalle kaudelle:

1) Vastuullista taloudenhoitoa
– Päätökset oltava kestäviä ja kantavia, ei pikavoittoja
– Ylioppilaskunnan lisättävä varainhankintaa ja samassa suhteessa vähennettävä jäsenmaksua- nykyinen kehityssuunta ei saa jatkua

Jo kuluvalla kaudella Kokoomuksen edaattorit tekivät edustajistossa vastaesityksen jäsenmaksun suurelle korotukselle. (Lue lisää kohdassa Edustajisto 2014-2015!). Vaikka ryhmämme tiukan budjettikurin kanta viime kaudella hävisikin, emme aio luovuttaa, vaan jatkamme pitkäjänteistä työtä taloudellisen LYY:n puolesta. Jäsenmaksun suunta ei voi olla jatkuvasti ylöspäin, joten kulurakennetta on uudistettava ja varainhankintaa lisättävä, esimerkiksi yritysyhteistyöllä tai erilaisia tapahtumia järjestämällä. Näin jäsenmaksua voidaan tulevaisuudessa jopa vähentää.

2)Kohti joustavaa opiskelua
– Kesälukukausi hyödynnettävä paremmin
– Opiskelumahdollisuuksia ja suoritusmuotoja joustavoitettava
– Tenttien suorittaminen mahdollistettava riippumatta ajasta ja paikasta

Joustavat opiskelumahdollisuudet takaavat opintojen sujuvan suorittamisen. Sen sijaan, että jokainen korkeakouluopiskelija etsii yhtä aikaa kesätöitä, tulisi mahdollistaa työskentely myös muina työnantajille ja työntekijöille sopivina ajankohtina.

Esimerkiksi mahdollisuus laajempiin kesäopintoihin, etätenttien suorittaminen, laajempi yhteistyö AMK:n sekä eri tiedekuntien välillä ja tenttiakvaarion laajentaminen tulee ottaa huomioon edustajistossa. LYY:n onkin aktiivisesti kannustettava yliopistoa ottamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevat opiskelijat huomioon ja panostettava edunvalvonnassaan tähän.

3) Palvelut kuntoon
– Edunvalvonta priorisoitava
– Linkittyminen työelämään jo opiskeluaikoina

Edunvalvonta on ylioppilaskuntien ensisijainen tehtävä, ja LYY:n tulee panostaa sen toteutumiseen. Jäsenmaksun on kohdistuttava ennemmin edunvalvonnallisiin asioihin, jotta maksulle saadaan vastinetta. Yhä useamman korkeakoulutetun jäädessä valmistuttuaan työttömäksi, on erittäin tärkeää, että työelämään pystytään linkittymään jo opiskeluaikoina. LYY:llä on jo esimerkkejä onnistuneista seminaareista ja yritysverkostoista, joita täytyy edelleen kehittää ja tuoda lähemmäs jokaista opiskelijaa. Jo opiskeluaikana luodut kontaktit ovat kullanarvoisia jokaiselle vastavalmistuneelle!

Lisäksi Kokoomuksen ryhmä vaatii, että kaikessa ylioppilaskunnan ja yliopiston toiminnassa noudatetaan lakia ja sääntöjä.

Ennakkoäänestys vaaleissa on 27.-28.11. ja varsinaiset vaalipäivät 3.-4.11. Älä unohda vaalivalvojaisia Bull Bar&Grillissä 4.11!

Edustajisto käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa, ja päättää esimerkiksi LYY:n hallituksesta, hallinnon opiskelijaedustajista ynnä muista henkilövalinnoista, talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, kiinteistöistä ja linjaa LYY:n kantoja. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, ketkä näistä asioista päättävät!