Julkaisut

Miika Kekola Tuhtakunnan liittohallituksen jäseneksi vuodelle 2016

2.11.2015

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat esittää oikeustieteiden ylioppilas Miika Kekolaa tuhatkunnan liittohallituksen jäseneksi vuodelle 2016.

Kekola toimii Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtajana ja järjestösihteerinä Lapin Kokoomusnaisilla.

Kekola on ollut Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden toiminnassa vuodesta 2013 lähtien. Hän on toiminut myös Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa 2014 ja ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa opiskelijoiden arkeen Rovaniemellä.

24-vuotias Kekola tunnetaan reippaana ja suoraselkäisenä toimijana joka ei pelkää tarttua uusiin haasteisiin.

”Miika on luotettava ja aktiivinen toimija, jota uudet haasteet innostavat. Päämäärätietoisuudesta on varmasti hyötyä, kun rakennetaan entistäkin elinvoimaisempaa Tuhatkuntaa. Järjestökokemuksen myötä Miika toisi myös liittohallitukseen vahvaa tuntemusta kentältä”

Rosa Vetri, Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

Lisätiedot:

Miika Kekola

0400-247896

mkekola@ulapland.fi

Neuvottelija

Rosa Vetri

050-4043561

rvetri@ulapland.fi

 

Kannanotto: Nollatuntisopimuksia ei tule kieltää

8.5.2015

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat: Nollatuntisopimuksia ei tule kieltää

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat vaatii, että nollatuntisopimusta koskeva kansalaisaloite hylätään eduskunnassa. Keskiviikkona uutisoitiin kansalaisaloitteen saaneen 50 000 allekirjoitusta, jolloin aloite siirtyy eduskuntaan käsiteltäväksi. Rovaniemen Kokoomusopiskelijat pitää hyvänä asiana, että työelämän epäkohdista keskustellaan ja niitä pyritään parantamaan. Keskustelussa täytyy kuitenkin muistaa tarkastella asioita laaja-alaisemmin.

”Nollatuntisopimukset ovat erinomainen vaihtoehto esimerkiksi opiskelijoille, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä kokoaikaisesti töitä opiskeluiden ohessa. Kieltämällä tällaiset sopimukset heikennetään entisestään opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä jo opintojen aikana. Nollatuntisopimukset ovat monen opiskelijan pelastus”, huomauttaa Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Rosa Vetri.

”Kieltämällä nollatuntisopimukset hankaloitetaan entisestään yritysten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä. Tällä tavalla ei varmasti luoda Suomeen lisää työpaikkoja tai säilytetä edes nykyisiä!”, Vetri jatkaa.

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat vaatiikin, että nollatuntisopimuksia ei kielletä, vaan epäkohtiin etsitään tarkoituksenmukaisempia vaihtoehtoja.

Lisätietoja
Rosa Vetri
Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja
0504043561
rvetri@ulapland.fi

 

Rosa Vetri Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden johtoon

06.11. 2014 – Ajankohtaista

Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 5.11.2014. Kokous hyväksyi vuodelle 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion, sekä valitsi puheenjohtajan ja hallituksen tulevalle vuodelle.

Vuonna 2015 Rovaniemen Kokoomusopiskelijoita johtaa 21-vuotias Lapin yliopistossa johtamista opiskeleva Rosa Vetri. Rosa on käynyt Rovaniemen ammattilukiossa opinnot hotellivirkailijaksi ja toimii kyseisessä ammatissa opiskelujen ohessa.

”Mukana hallituksessa on loistava porukka, joka on täynnä uusia ideoita. Missään nimessä ei kuitenkaan unohdeta hienoja perinteitä, sillä esimerkiksi tänä vuonna Lapin keskussairaalan lasten poliklinikalle on tehty lahjoituksia Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden tapahtumien lipputuloista”, kertoo tuore puheenjohtaja.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Aino-Elina Alaperä, Meri Forsman, Janne Hälinen, Laura Kaivosoja, Micke Kari, Miika Kekola, Heikki Kukkonen ja Henri Virtanen.

Vuonna 2015 keskeiseen asemaan nousevat vaalit. Keväällä on eduskuntavaalit ja syksyllä edustajistovaalit. Vuonna 2014 Rovaniemen Kokoomusopiskelijat on ajanut esimerkiksi siirtotenttien käyttöönottoa, jotta muilla paikkakunnilla asuvat opiskelijat pystyvät myös aktiivisesti suorittamaan opintoja. Siirtotentit lisäävät opintojen joustavuutta, jotta esimerkiksi työkokemuksen kartuttaminen on mahdollista opiskeluiden aikana. Samasta syystä Rovaniemen Kokoomusopiskelijat ajaa sähköisen äänestyksen mahdollistamista edustajistovaaleissa, sillä opiskelijoista useat asuvat eri paikkakunnilla.

”Äänestysaktiivisuus on saatava nousuun, jotta mahdollisimman monen opiskelijan edustajat vaikuttavat myös ylioppilaskunnan edustajistossa”, huomauttaa Rosa Vetri.

”Opiskelijoita tulee kuitenkin kannustaa rovaniemeläisyyteen, sillä kyseessä on loistavan opiskelukaupungin lisäksi ihana koti. Eduskuntavaaleissa ja niiden jälkeen tehtävissä linjauksissa Lapin tulee olla näkyvästi esillä, eikä opiskelumahdollisuuksia täällä tule heikentää. Lappilaisuus on arvokas asia”, paljasjalkainen rovaniemeläinen jatkaa.

Lisätietoja

Ira Hietanen

puheenjohtaja 2014

irhietan@ulapland.fi

Rosa Vetri

puheenjohtaja 2015

rvetri@ulapland.fi

 

Oikeusturvaa tehostettava koulukiusaamis tapauksissa

30.05, 2014 – Blogi

Kokoomuksen puoluekokoukseen on aikaa vajaa kuukausi. Kokous tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen, sillä saamme valita puolueellemme uuden puheenjohtajan. Paula Risikko, Alexander Stubb vai Jan Vapaavuori, on kysymys jota pohtii varmasti koko Suomi. Kokoomuksella on kolme erittäin pätevää ja asiantuntevaa ehdokasta, joilla jokaisella on omat vahvuutensa. Uskon, että valinnasta tulee tiukka ja jännittävä.

Yhdistyksissä valmistautuminen puoluekokoukseen on alkanut jo keväällä. Rovaniemen Kokoomusopiskelijatkin pohti aloiteideoita. Muutama viikko sitten puoluehallitus käsitteli 200 puoluekokousaloitetta, joista yksi oli meidän aloite. Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyy aloitteen.

Tässä meidän puoluekokousaloite:

ROVANIEMEN KOKOOMUSOPISKELIJAT

OIKEUSTURVAA TEHOSTETTAVA KOULUKIUSAAMISTAPAUKSISSA

Koulukiusaaminen on aihe, joka puhuttaa vuodesta toiseen ja josta lähes jokaisella on jonkinlainen kokemus joko kiusattuna, kiusaajana tai sivusta seuraajana. Kiusaamisen ehkäisemiseksi on kehitetty erilaisia hankkeita, mutta hyvistä yrityksistä huolimatta kiusaamista ei ole saatu loppumaan.

Laissa tai sen esitöissä ei ole määritelty kiusaamista. Laissa ei myöskään ole määräyksiä siitä miten kiusaamiseen tulee puuttua ja kuka siitä vastaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa velvoitetaan kouluja laatimaan suunnitelma opetussuunnitelman yhteyteen, jossa kuvataan mm. toimenpiteet ja vastuunjako koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, huomaamiseksi tai selvittämiseksi. Suunnitelman tekoon ei ole kuitenkaan tarkkoja ohjeita, eikä sen toteutusta valvota mitenkään. Koulujen toimintaa ei muutenkaan valvo mikään taho säännöllisesti.

On selvää, että koulut tarvitsevat selkeät ja yhdenmukaiset ohjeet siitä, miten koulukiusaamiseen tulee puuttua ja kenen vastuulla se on. Jotta ongelmaan voidaan puuttua, tulee se ensin määritellä. Kiusaamisen määrittely ei varmasti ole yksiselitteistä ja sen tulisi aina pitää sisällään yksilön kokemus. Kuitenkin kun puhumme samasta asiasta samalla nimellä, pystymme paremmin tunnistamaan kiusaamista ja puuttumaan siihen. Kirjaukset laissa ja selkeä toimintamalli kiusaamistapauksiin takaisi myös jokaiselle oppilaalle yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun.

Kantelu on tällä hetkellä ainoa hallinnollinen oikeusturvakeino kiusaamisen puuttumiseksi. Kantelu on kiusatun näkökulmasta hidas menettely. Kantelujen käsittely tapahtuu kirjallisesti ja aikaa saattaa kulua useita kuukausia tai vuosia. Kantelun avulla kiusaamista ei välttämättä saada loppumaan, eikä kanteluprosessia saada välttämättä päätökseen, ennen oppilaan siirtymistä seuraavalle luokka-asteelle.

Tarkasteltaessa kiusaamiseen puuttumista lapsen oikeuksien ja lapsen edun ensisijaisuuden kannalta, kiusaamiseen puutumisen keinojen tulisi olla niin tehokkaita, että kiusaaminen saadaan loppumaan nopeasti. Jokaisella oppilaalla on oikeus joka päivä käydä koulua turvallisessa opiskeluympäristössä. Perusopetuslaissa olisi hyvä säätää menettelyistä, joilla oppilas ja hänen huoltajansa saavat kiusaamisasian käsiteltäväksi.

On ehdottoman tärkeää, että sekä oppilailla että vanhemmilla on käytettävissä riittävät ja tarpeeksi tehokkaat oikeusturvakeinot. Tällä hetkellä näin ei kuitenkaan ole. Viranomainen, joka vastaisi oppilaita koskevista oikeudenloukkauksista, toisi paljon selkeyttä. Oikeusturvakeinoja suunniteltaessa ja kehittäessä tulee huomioida lapsen oikeudet ja tarpeet. Oikeusturvan toteutumisen kannalta koulukiusaamiseen liittyviä asioita tulee aina tarkastella lapsen edun ensisijaisuuden periaatteen pohjalta.

Edellä esitetyn perusteella Rovaniemen Kokoomusopiskelijat ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen sekä kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan sen puolesta, että oppilaan ja vanhempien oikeusturvakeinoja kehitetään erityisesti  koulukiusaamistapauksissa ja lainsäädäntöön tehdään tarvittavia muutoksia.

 

Kannanotto: Siirtotentit käyttöön myös Lapin yliopistoon

17.03. 2014 – Ajankohtaista

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat: Siirtotentit käyttöön myös Lapin yliopistoon

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat ottaa innolla vastaan uutiset siirtotenttien suorittamisen mahdollistamisesta Suomessa. Siirtotenttien avulla Suomen korkeakouluopiskelijat voisivat suorittaa tenttejä myös muilla paikkakunnilla, kuin missä oma yliopisto sijaitsee.

”Tällä on erityisen suuri merkitys perheellisille, sekä työssäkäyville opiskelijoille, joiden perheet sekä työpaikat sijaitsevat toisella paikkakunnalla”, kertoo Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Ira Hietanen.

”Suomi on pitkä maa ja tiettyjä oppiaineita voi opiskella vain tietyissä yliopistoissa. Mahdollistamalla etäopiskelun myös muissa kaupungeissa, tuettaisiin näiden opiskelijoiden elämää merkittävällä tavalla”, Hietanen jatkaa.

Akateeminen vapaus merkitsee opiskelijan vapautta valita, miten ja missä ja kuinka nopeasti opiskelee, tiettyjä rajoja noudattaen. Nykypäivänä työelämätaidot ja työkokemus korostuvat, minkä takia onkin tärkeää, että opiskelijat voivat halutessaan työskennellä opintojen ohessa. Opintojen joustavuus on myös tärkeä tekijä tavoiteajassa valmistumisen kannalta. Oppimistapoja on monia, minkä takia on hyvä, että opiskelijoilla on valittavissa erilaisia tapoja suorittaa opintoja, esim. tenttiminen, verkko-opinnot, vapaaehtoiset luennot ja erilaiset ryhmätyöt.

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat pitää ensiarvoisen tärkeänä, että jatkossa panostetaan entistä enemmän korkeakouluopiskelun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Opiskelun tulee olla joustavaa ja kesäopintojen suorittamisen mahdollista. Keskittymällä parantamaan opiskelumahdollisuuksia varmistetaan nopeampi valmistuminen. Toisen asteen opinnonohjaukseenkin on panostettava, jotta tulevaisuudessa voidaan varmistua siitä, että nuori valitsee itselleen sopivan koulutusalan jo opintopolun alusta lähtien.

Lisätietoja

 

Ira Hietanen

Puheenjohtaja

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat

Micke Kari

Kaupunginvaltuutettu

 

Kannanotto: Nuorisotakuu toimivaksi

27.02. 2014 – Ajankohtaista

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat vaatii pikaisia toimia nuorisotakuuseen liittyvien ongelmien selvittämiseksi sekä työ- tai koulutuspaikkaa vailla olevien nuorten auttamiseksi työuran alkuun.

Nuorten työttömyys ja syrjäytyminen yhteiskunnasta on ilmiö, joka on puhuttanut paljon etenkin viime aikoina. Ongelmaan on pyritty tarttumaan Nuorisotakuu-ohjelmalla, jolla tarkoitetaan järjestelmää, jossa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja 25–29-vuotiaalle vastavalmistuneelle pyritään takaamaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

”Nuorisotakuun ajatus tukea nuoria on lupaava, mutta sen käytännön toteutuksessa on ilmennyt useita ongelmia”, huomauttaa Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Ira Hietanen. ”Rovaniemellä 25.2. järjestetyssä Nuorisotakuu-keskustelutilaisuudessa keskeisimmiksi ongelmiksi nousivat aloituspaikkojen riittämättömyys, työllistyminen ja nuorten ongelmat”, jatkaa Hietanen.

Nuorisotakuun toteutumista hankaloittaa erityisesti toisen asteen aloituspaikkojen riittämättömyys; etenkin peruskoulutuksen jälkeistä koulutusta vailla olevien auttaminen opintojen alkuun nuorisotakuun piirissä jää pelkäksi tyhjäksi lupaukseksi, mikäli opiskelupaikkaa ei todella ole osoittaa kaikille sitä tarvitseville paikkojen vähäisyyden vuoksi. Rovaniemen Kokoomusopiskelijat vaatii, että valtiovallan tulee huolehtia toisen asteen koulutuspaikkojen riittävästä määrästä.

Toinen ongelma on takuun piirissä olevien nuorten henkisten ja terveydellisten ongelmien määrä, joka saattaa aiheuttaa nuorten putoamisen nuorisotakuun tarjoamien tukimuotojen matkasta. Nuorten mahdollisiin ongelmiin tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen tuottavat parhaat tulokset, ja siksi valtiovallan tulee varmistaa etenkin koulujen opiskelijahuollon sekä nuorten terveydenhuollon riittävä rahoitus.

Kolmas ongelma on työllistyminen. Nuorisotakuuohjelman keinona työpaikan hankkimisen tukemisessa on käytetty Sanssi-kortti. Sanssi-kortin käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia, koska sekä työnhakijoiden että potentiaalisten työnantajien tietoisuus Sanssi-kortin olemassaolosta ja sen käyttöönotosta on paikoitellen puutteellista. Kortin käyttöönotosta ja sen avulla palkkaamisesta tulisi tehdä sekä työntekijälle että työnantajalle joustavaa, nopeaa ja helppoa. Myös yrittäjien kanssa tulisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä uusien työpaikkojen luomiseksi.

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat uskoo, että panostaminen nuorisotakuuseen tulee maksamaan itsensä moninkertaisesti takaisin. ”Yksittäisen opiskelu- ja työelämän kelkasta pudonneen tai putoamisvaarassa olevan nuoren saaminen työelämään veronmaksajaksi tuensaajana olon sijaan on jopa miljoonaluokan voitto yhteiskunnalle pitkässä juoksussa”, Hietanen toteaa.

Lisätietoja

Ira Hietanen

Puheenjohtaja

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat

 

Nuoristotakuu toimivaksi

27.02. 2014 – Blogi

Nuorten työttömyys ja syrjäytyminen yhteiskunnasta on ilmiö, joka on puhuttanut paljon etenkin viime aikoina. Ongelmaan on pyritty tarttumaan nykyisen hallituksen aloittamalla Nuorisotakuu-ohjelmalla. Nuorisotakuulla tarkoitetaan järjestelmää, jolla jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja 25–29-vuotiaalle vastavalmistuneelle pyritään takaamaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Tavoitteena on ollut antaa mahdollisuus nuorelle, jolla ei ole työ – tai opiskelupaikkaa, parantaa nuoren ammattitaitoa ja tukea nuorten mahdollisuutta itsenäiseen elämään. Esimerkkinä työpaikan hankkimisen tukemisessa on käytetty niin sanottua Sanssi-korttia, jolla työnantaja saattaa saada valtiolta palkkatukea nuoren palkkaamiseksi jopa 10 kuukaudelta. Nuorisotakuu-järjestelmä tuli voimaan 1.1.2013. Nuorisotakuujärjestelmä on ollut käytössä reilun vuoden ajan ja siitä on nyt saatu ensimmäisiä kokemuksia. Nuorisotakuun ajatus tukea nuoria on lupaava, mutta sen käytännön toteutuksessa on ilmennyt useita ongelmia.

Edustajiamme kävi Nuorisotakuu-keskustelutilaisuudessa tiistaina 25.2.2014 Rovaniemellä. Keskustelutilaisuudessa etsivän nuorisotyön koordinaattorina Rovaniemen kaupungilla toimiva Pirjo Räsänen totesi, että suurella osalla takuun piirissä olevista nuorista henkinen ja terveydellinen kunto aiheuttaa nuorten putoamisen nuorisotakuun tarjoamien tukimuotojen matkasta. Oppisopimusjohtajana Lapin oppisopimustoimistossa toimiva Kari Plosila puolestaan kertoi nuorisotakuussa olevan aluepoliittisia ongelmia, sillä tämänhetkinen työllisyystilanne ei vastaa todellisuutta. Häntä säesti Tero Hyttinen, TE-keskuksen palvelujohtaja, joka totesi työllisyystilanteen olevan haasteellinen. Hän peräsi lisää yrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kuraattorina Lapin ammattiopistossa toimiva Sirkka Veijonaho valitteli, että nuorisotakuu on vaikea toteuttaa jo sen vuoksi, että koulutuspaikkoja etenkin Lapissa on leikattu rajusti. Ongelmista saatiin tietoa myös itse nuorisotakuun palveluita käyttäneeltä nuorelta. Yliopistosta YTM:ksi valmistunut, mutta heti työttömäksi jäänyt politiikkatieteilijä oli työllistynyt SANSSI-kortin avulla, mutta hänen kohdallaan kortin käyttöönotto oli hidasta ja vaikeaa. Hän sai lopulta töitä Arktiselta keskukselta, mutta joutui odottamaan kuukausia. Hän joutui selvittämään ensin suurella työllä, mikä Sanssi-kortti on ja samalla selventämään myös sen olemassaoloa ja käyttöönottoa työnantajalle, joka ei ollut saanut siitä mitään tietoa etukäteen. Kortti palkkatukineen on erittäin hieno idea, mutta sen informoinnissa sekä työantajalle että työntekijälle on suuria puutteita.

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat ry edellyttää valtiovallalta pikaisia toimia näihin ongelmiin puuttumiseksi ja siten työ- tai koulutuspaikkaa vailla olevien nuorten auttamiseksi työuran alkuun. Nuorten mahdollisiin terveydellisiin-, henkisiin- ja muihin ongelmiin tulee mielestämme puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Rovaniemen Kokoomusopiskelijat uskoo, että mahdollisimman varhaisella puuttumisella nuorten ongelmiin saadaan parhaat tulokset ja siksi valtiovallan tulee varmistaa etenkin koulujen opiskelijahuollon sekä nuorten terveydenhuollon riittävä rahoitus. Valtiovallan tulee pitää huolta sekä toisen että korkea-asteen koulutuspaikkojen riittävästä alueellisesta määrästä. Etenkin peruskoulutuksen jälkeistä koulutusta vailla olevien auttaminen opintojen alkuun nuorisotakuun piirissä jää pelkäksi tyhjäksi lupaukseksi, mikäli opiskelupaikkaa ei todella ole osoittaa kaikille sitä tarvitseville paikkojen puutteen vuoksi. Rovaniemen Kokoomusopiskelijat pitää nuorten ja etenkin valmistuneiden mahdollisimman pikaista kosketusta työelämään erittäin tärkeänä asiana.

Nykyajan työelämä arvostaa yhä entistä suurempaa työkokemuksen määrää työllistymisen edellytyksenä. Sanssi-kortti palkkatukineen on hieno idea tämän toteuttamiseen, koska sillä voidaan poistaa työnantajien taloudellista kynnystä vastavalmistuneen ja ehkä mahdollisesti työkokemusta vailla olevan palkkaamiseen. Tämä ei saa kuitenkaan kaatua byrokratiaan tai tiedon puutteeseen vaan Sanssi-kortin olemassaolossa ja sen käyttöönottamisesta olisi tiedotettava kattavasti sekä työnhakijalle työ- ja elinkeinotoimistossa sekä etenkin yrityksille potentiaalisina työnantajina. Keinona työnantajien informoimiseen voisi olla esimerkiksi heille suunnatut koulutustilaisuudet, johon heitä kannustettaisiin tulemaan sopivalla porkkanalla. TE-keskusten tulisi myös pyrkiä palvelemaan Sanssi-kortilla työntekijöitä palkkaavia työnantajia mahdollisimman pitkälle kortin käyttöönottoon liittyvissä käytännön asioissa ja valtiovallan tulisi varmistaa tälle resurssit. Kortin käyttöönotosta ja sen avulla palkkaamisesta tulisi tehdä sekä työntekijälle että työnantajalle joustavaa, nopeaa ja helppoa.

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat uskoo, että kaikki panostaminen nuorisotakuuseen tulee maksamaan itsensä moninkertaisesti takaisin. Jopa yksittäisen opiskelu- ja työelämän kelkasta pudonneen tai putoamisvaarassa olevan nuoren saaminen työelämään veronmaksajaksi tuensaajana olon sijaan on jopa miljoonaluokan voitto yhteiskunnalle pitkässä juoksussa. Suurimman edunhan tästä saa kuitenkin nuori itse. Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä, että aktiivisena työ- ja opiskeluelämässä olevana kansalaisena oleminen on aina nuoren edun mukaista.

Yhteistyöhengessä nuorten asialla,

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat

 

MICKE KARI KOKOOMUSOPISKELIJOIDEN LIITTOHALLITUKSEEN

10.11. 2013 – Ajankohtaista

TIEDOTE

JULKAISUVAPAA HETI

ROVANIEMEN KOKOOMUSOPISKELIJAT:

Rovaniemen Porvariopiskelijat esittää oikeustieteiden ylioppilas Micke Karia Tuhatkunnan liittohallitukseen kaudelle 2014.

Micke Kari on 26-vuotias Rovaniemen Porvariopiskelijoiden, Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston, yliopistokollegion ja oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsen. Micke toimii myös kaupunginvaltuuston, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenenä sekä vapaa- ajan lautakunnan varapuheenjohtajana. Vuonna 2012 Kari toimi ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Hän on tehnyt aktiivista työtä opiskelijoiden eteen Rovaniemellä.

”Micke on vakuuttanut valtuustotyössään Rovaniemellä vahvalla osaamisellaan ja intohimoisella suhtautumisellaan yhteisten asioiden hoitoon. Micke olisi väkevä vahvistus kokoomusopiskelijoiden hallitukseen”, Rovaniemen kaupunginvaltuustonpuheenjohtaja ja kansanedustaja Heikki Autto kertoo.

Kari haluaa olla mukana lisäämässä entisestään Tuhatkunnan näkyvyyttä ja tuottamassa laadukkaita ja keskustelua herättäviä kannanottoja. ”Micke on energinen, älykäs, kannanotoissaan analyyttinen ja rohkea”, Rovaniemen kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Harju-Autti

”Olen seurannut Micken työskentelyä läheltä ja tiedän, että Mickellä on paljon annettavaa ja uusia tuoreita näkökulmia Tuhatkunnalle. Micke on joukkuepelaaja, jolla on palo tehdä politiikkaa ja kehittää toimintaa”, Rovaniemen Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Tomi Tanskanen summaa.

Lisätietoja

Micke Kari

ehdokas

mikari@ulapland.fi

Ira Hietanen

neuvottelija

irhietan@ulapland.fi

Tomi Tanskanen

puheenjohtaja

ttanskan@ulapland.fi

 

Kannanotto: Opintotuki mahdollistaa opiskelun, mutta työkokemuksen kerryttämistä opiskeluaikana ei myöskään tule väheksyä

19.03. 2013 – Ajankohtaista

Rovaniemen Porvariopiskelijat vaatii, että opintotuki sidotaan vihdoin indeksiin hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tämän myötä myös tulorajoja tulee nostaa ja niiden korkoa kohtuullistaa.

Hallitus kokoontuu torstaina 21. maaliskuuta puoliväliriihessään päättämään opintotuesta ja siihen tehtävistä muutoksista. Ajatuksia mahdollisista leikkauksistakin on esitetty. Rovaniemen Porvariopiskelijat korostaa, että korkeakoulutuksen tulee jatkossakin olla mahdollista kaikille. Opintotukijärjestelmää ei missään nimessä tule muuttaa lainapainotteisemmaksi siten, että opintorahan määrää pienennettäisiin. Opintorahan ja asumistuen määrä on tälläkin hetkellä niin minimissään, että sen turvin pärjäävät vain harvat. Narun kiristys ajaa opiskelijan vain entistä ahtaammalle, eikä vauhdita valmistumista.

Rovaniemen Porvariopiskelijat vaatii, että tulorajoja korotetaan ja korkoa kohtuullistetaan. ”Opiskeluaikainen työkokemus on arvokasta. Se auttaa nuorta tutustumaan työelämään ja helpottaa saamaan töitä myös valmistumisen jälkeen ”, linjaa Rovaniemen Porvariopiskelijoiden puheenjohtaja Tomi Tanskanen. Tulorajojen nosto ei ole riski opiskelulle, vaan mahdollisuus hankkia työkokemusta opiskelujen ohella. Tänä päivänä työnantajat arvostavat ja painottavat työnhaussa työkokemusta. Opiskelijat, jotka ovat hankkineet työkokemusta opintojen ohella, työllistyvät nopeammin valmistumisen jälkeen ja pääsevät todennäköisemmin koulutustansa vastaaviin työtehtäviin. Monesti myös työssäkäyvät opiskelijat suorittavat opintojaan täysipäiväistä opiskelijaa nopeammassa tahdissa. Opintotukien takaisinmaksun lisäksi valtio perii opiskelijoilta korkoa. Opiskelijoilta takaisin perittävien tukien korot ovat kohtuuttomia opiskelijoiden tulonlähteisiin nähden. Mikäli opiskelijalla ei ole varaa perua opintotukikuukausia tai maksaa niitä takaisin, joutuu hän maksamaan erittäin korkeaa 15 %:n korkoa. Tämä ei millään mittapuulla katsottuna ole kohtuullista opiskelijoita kohtaan.

Rovaniemen Porvariopiskelijat pitää ensiarvoisen tärkeänä, että jatkossa panostetaan entistä enemmän korkeakouluopiskelun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Opiskelun tulee olla joustavaa ja kesäopintojen suorittamisen mahdollista. Keskittymällä parantamaan opiskelumahdollisuuksia varmistetaan nopeampi valmistuminen. Toisen asteen opinnonohjaukseenkin on panostettava, jotta tulevaisuudessa voidaan varmistua siitä, että nuori valitsee itselleen sopivan koulutusalan jo opintopolun alusta lähtien.

Me opiskelijat ymmärrämme Suomen tämänhetkisen taloudellisen tilanteen, jossa leikkauksia on tehtävä. Toivomme, etteivät leikkaukset kohdistu ensimmäisinä meihin tuloluokaltaan heikoimmassa asemassa oleviin. Muutoksia on tehtävä kaikkialla, mutta niitä ei sovi aloittaa ensimmäisenä opiskelijoista.

Lisätietoja

Rovaniemen Porvariopiskelijoiden puheenjohtaja, Tomi Tanskanen