Tavoitteet

Kokoomusopiskelijoiden tavoitteena on saada erityisesti korkeakouluopiskelijat kiinnostumaan puoluepoliittisesta toiminnasta ja aatekeskustelusta. Kokoomusopiskelijat toimii rohkeasti sen edistämiseksi, että korkeakouluopiskelijat löytävät mielekkäitä ja tehokkaita kanavia vaikuttaa asioihin sekä löytävät itselleen sopivimman paikan kokoomusperheessä. Kokoomusopiskelijat ei ole opiskelijoiden etujärjestö vaan poliittinen ja aatteellinen yhteisö, joka tarkastelee laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta ja esittää oman vaihtoehtonsa.

Tavoiteohjelma

Kokoomusopiskelijoiden tavoitteena on kannustava yhteiskunta, jossa arvostetaan työtä ja yritteliäisyyttä sekä palkitaan ahkeruudesta. Kannustava yhteiskunta on myös välittävä yhteiskunta, jossa pidetään huolta niistä, jotka eivät siihen itse kykene.

Kokoomusopiskelijoissa on tilaa keskustella aatteesta ja kyseenalaistaa totuttuja näkemyksiä. Kokoomusopiskelijat on yhteiskunnallisen keskustelun herättäjä, epäkohtiin puuttuja ja uusien ajatusten herättäjä. Tavoitteena on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa kokonaisuutena.

Kokoomusopiskelijoiden poliittinen tavoiteohjelma hyväksyttiin liittokokouksessa 2019. Tavoiteohjelmassa määritellään Kokoomusopiskelijoiden keskeiset tavoitteet sen voimassaolon ajaksi.

Tavoiteohjelmaan pääset tästä linkistä.

Periaateohjelma

Kokoomusopiskelijat on osa kokoomusperhettä ja vaikuttaa aktiivisesti korkeakoulukaupungeissa. Kokoomusopiskelijat on edistyksellinen, avarakatseinen ja uudistusmielinen poliittinen liike. Otamme rohkeasti kantaa ja tuomme meidän sukupolvellemme tärkeitä asioita kuuluviin. Emme pelkää tarttua haasteisiin ja lähteä rakentamaan tulevaisuuteen katsovaa yhteiskuntaa.

Periaateohjelma hyväksyttiin liittokokouksessa 2020. Kokoomusopiskelijoiden periaateohjelma ja arvomaailma rakentuvat kuuden kiintopisteen ympärille:

  • Sivistys on kaikkien yhteinen oikeus ja velvollisuus
  • Suomi on globaalien ideoiden ja tekijöiden kotimaa
  • Ihminen on osa luontoa ja sen suojelija
  • Jokaisella on vapaus ja vastuu välittää
  • Ihminen on yksilönä arvokas
  • Vahva markkinatalous on hyvinvointivaltion paras tae

Periaateohjelmaan pääset tästä linkistä.

Kuntavaaliohjelma 2021

Opiskelijat ovat merkittävä osa korkeakoulukaupunkien asukkaista. Jotta kaupungit ja kunnat voivat pitää kiinni opiskelijoista myös valmistumisen jälkeen on tärkeää, että opiskelijoiden ääni kuuluu kunnallisessa päätöksenteossa. Opiskelijoita ei pidä nähdä vain läpikulkueränä kaupungille, vaan kuntien tulevaisuuden rakentajina ja täysivaltaisina kaupunkiyhteisön jäseninä, joiden merkitys niin elinkeino- kuin kulttuurielämälle on ainutlaatuinen.

Kokoomusopiskelijoiden kuntavaaliohjelma tarjoaa edistyksellisen ja rohkeasti uudistavan vision maailman parhaimmista opiskelijakaupungeista. Tarjoamme konkreettisia tavoitteita ja ajatuksia kaupunkien vetovoiman kehittämiseksi sekä pitovoiman kasvattamiseksi, jotta yhä useampi opiskelija voisi rakentaa elämäänsä nykyiseen opiskelukaupunkiinsa. 

Pääset lukemaan ohjelman tästä. 

Asevelvollisuusmalli

Kokoomusopiskelijat muuttaisi nykyistä sukupuolen perusteella syrjivää asevelvollisuusmallia moderniin tasa-arvoiseen asevelvollisuuteen. Lähtökohdat, joiden ympärille tasa-arvoinen asevelvollisuus rakentuisi, ovat tehokas puolustuskyky, yhdenvertaisuus ja puolustusvoimien tarve.

Kokoomusopiskelijat uskoo, että sukupuolesta riippumatta kaikkein kyvykkäimpien valikoiminen suorittamaan asepalvelusta parantaisi puolustusvoimien suorituskykyä. Kokoomusopiskelijoiden mallissa jokainen Suomen kansalainen olisi asevelvollinen. Asevelvollisuuden suorittaisi asepalveluksena ainoastaan valikoitu joukko asevelvollisia, jonka koon määrittää puolustusvoimien tarve.

Asevelvollisuusmalli hyväksyttiin liittokokouksessa 2020.

Lue Kokoomusopiskelijoiden asevelvollisuusmalli tästä.

Eduskunta- ja eurovaaliohjelma 2019

Kokoomusopiskelijoiden vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet päätettiin liittokokouksessa 2018. Vaaliohjelman nimi on Opiskelijan huominen.

Pääset lukemaan ohjelman tästä.