Tavoitteet

Kokoomusopiskelijoiden tavoitteena on saada erityisesti korkeakouluopiskelijat kiinnostumaan puoluepoliittisesta toiminnasta ja aatekeskustelusta. Kokoomusopiskelijat toimii rohkeasti sen edistämiseksi, että korkeakouluopiskelijat löytävät mielekkäitä ja tehokkaita kanavia vaikuttaa asioihin sekä löytävät itselleen sopivimman paikan kokoomusperheessä. Kokoomusopiskelijat ei ole opiskelijoiden etujärjestö vaan poliittinen ja aatteellinen yhteisö, joka tarkastelee laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta ja esittää oman vaihtoehtonsa.

Tavoiteohjelma, klikkaa kuvaa

Kokoomusopiskelijoiden tavoitteena on kannustava yhteiskunta, jossa arvostetaan työtä ja yritteliäisyyttä sekä palkitaan ahkeruudesta. Kannustava yhteiskunta on myös välittävä yhteiskunta, jossa pidetään huolta niistä, jotka eivät siihen itse kykene.

Kokoomusopiskelijoissa on tilaa keskustella aatteesta ja kyseenalaistaa totuttuja näkemyksiä. Kokoomusopiskelijat on yhteiskunnallisen keskustelun herättäjä, epäkohtiin puuttuja ja uusien ajatusten herättäjä. Tavoitteena on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa kokonaisuutena.

Kokoomusopiskelijoiden poliittinen tavoiteohjelma hyväksytään liittokokouksessa. Tavoiteohjelmassa määritellään Kokoomusopiskelijoiden keskeiset tavoitteet sen voimassaolon ajaksi.

Klikkaamalla kuvaa pääset tarkastelemaan Kokoomusopiskelijoiden tavoiteohjelmaa vuosille 2020-2021

Pariaateohjelma, klikkaa tästä!

Tällä hetkellä Kokoomusopiskelijat toimivat Kokoomuspuolueen sivistyksen
soihdunkantajina. Tämä tarkoittaa niin perinteistä kuin sydämenkin sivistystä. Kun valtiota johdetaan maailmassa, jossa muutosnopeuden ja vuorovaikutteisuuden kasvulle ei näy loppua, saattaa tavoitteisiin pääseminen houkutella tarttumaan pikavoittoihin. Kokoomusopiskelijoiden tehtävänä niin puolueessa kuin yhteiskunnassakin on muistuttaa,
että vain sivistyksen kautta on yhteiskunnalla mahdollisuus saavuttaa suurimmat voitot. Kokoomuksen opiskelijaliitto ei ole ainoastaan korkeakouluopiskelijoiden äänitorvi puolueen sisällä, vaan sivistynyt poliittinen keskustelija ja yhteiskunnallinen toimija.

Kokoomusopiskelijat tuovat poliittiseen keskusteluun rohkeita yhteiskunnallisia avauksia, eivätkä pelkää kyseenalaistaa jo olemassa olevia rakenteita. Kun muut puolueessa unohtavat sosiaalisen ja ekologisen omatunnon porvarillisina hyveinä, Tuhatkunta muistuttaa niiden välttämättömyydestä. Kokoomusopiskelijoista kumpuaa yhteiskunnallisesti valveutuneita, kriittisiä kansalaisia, joiden intohimona on Kokoomusyhteisön sekä ympäröivän maailman uudistaminen.

Klikkaamalla kuvaa pääset tarkastelemaan Kokoomusopiskelijoiden periaateohjelmaa. (Hyväksytty vuonna 2014)

Kokoomusopiskelijoiden vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet päätettiin liittokokouksessa 2018. Vaaliohjelman nimi on Opiskelijan huominen.

Klikkaa kuvaa ja pääset lukemaan kevään 2019 vaalitavoitteet!