Tampereen Kokoomusopiskelijat TYKO ry:n hallitus esittää Niina Hämäläistä Kokoomusopiskelijoiden liittohallitukseen vuodeksi 2018

Tampereen Kokoomusopiskelijat Tyko ry esittää Niina Hämäläistä Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan liittohallituksen jäseneksi vuodelle 2018. Niina on toisen vuoden hallintotieteiden opiskelija Tampereen yliopistossa ja aktiivinen toimija Tykossa. Hän on opiskelujen ohella toiminut monta vuotta yrittäjänä, mikä on tehnyt hänestä henkilön, jolle tavoitteellisuus ja jatkuva visiointi on tuttua.

Tuhatkunnan liittohallituksessa Niina haluaa kehittää liittoa entistä vaikuttavampaan ja rohkeampaan suuntaan, joka hyödyntää aktiivisia paikallisjärjestöjä. ”Tuhatkuntaan vaaditaan ahkeria ja innovatiivisia toimijoita, joilla on selkeä visio järjestön tulevaisuudesta. Meidän tulee näkyä tehokkaasti opiskelijoiden keskuudessa ja tulla tunnetuksi liikkeenä, joka on vetovoimainen ja mielenkiintoinen täynnä asiaosaamista, verkostoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia”, Niina sanoo.

Tehokas näkyvyys on Niinan mielestä vaikuttavan toiminnan lähtökohta. ”Tuhatkunnan tulee uskaltaa olla viestinnässään askeleen edellä monipuolisuudessa ja houkuttelevuudessa. Se on yksi tärkeimmistä keinoistamme olla vetovoimainen ja houkutteleva liike, joka herättää mielenkiintoa jokaisella suunnalla”, Niina toteaa.

”Tuhatkunta saisi Niinasta erittäin aktiivisen ja idearikkaan liittohallituksen jäsenen. Hän on Tykon toiminnassa osoittanut olevansa henkilö, jonka kanssa on ilo tehdä töitä ja johon voi luottaa asiassa kuin asiassa”, sanoo Tykon puheenjohtaja Esko Nieminen.

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan uusi liittohallitus valitaan liittokokouksessa Turussa 25.-26.11.2017.

 

Lisätietoja:

Neuvottelija

Heljä Ossa

0400245135

 

Ehdokas

Niina Hämäläinen

0443028294