Osaaminen ja ammattitaito työvuosien edelle

Suomen Ammattilittojen Keskusjärjestö, eli SAK on ehdottanut lakiin kirjattavaksi irtisanomisjärjestystä, jonka mukaan yhtenä työvoiman vähentämiskriteerinä olisi työsuhteen kesto. Ehdotuksen takana on SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukorannan mukaan huoli iäkkäämpien ja pitkään yhden työnantajan palveluksessa toimineiden työntekijöiden työllistyminen. ”Tällainen irtisanomisjärjestys olisi omiaan vahvistamaan työllisyyttä. Pitkään samalla työnantajalla työskennelleiden ja ikääntyneiden uudelleen työllistyminen on muita vaikeampaa. Pitkän työsuhteen myötä työntekijän osaaminen muuttuu usein yrityskohtaiseksi, jolloin työllistyminen toiseen yritykseen vaikeutuu”, Kaukoranta perustelee. Huoli on täysin perusteltu, sillä työelämän murros on uudistanut työelämää siten, että työntekijöiden on kehitettävä jatkuvasti omaa osaamistaan ja pitkäaikaisilla työntekijöillä osaaminen painottuu pitkälti yrityskohtaiseksi.

En kuitenkaan näe, että niin kutsuttu pakkosuojaaminen olisi lopulta kenellekään edullista. On ensisijaisen tärkeää, että yrityksissä työnantajat voivat reagoida työelämän muuttuviin olosuhteisiin ja tarpeisiin oman organisaationsa sisällä ja se edellyttää sitä, että paras mahdollinen osaaminen, informaatio sekä ammattitaito ovat työnantajien ja työyhteisöjen käytettävissä. Työnantajan palveluksessa vietettyjen vuosien määrä ei koskaan saa mennä osaamisen edelle, se ei kannusta jatkuvaan oppimiseen tai itsensä kehittämiseen saati palvelisi suomalaisia yrityksiä tai osaavia nuoria.

Sen lisäksi SAK:n ehdottama irtisanomisjärjestys heikentäisi merkittävästi nuorten asemaa työmarkkinoilla. Yritykset tahtovat palkata ammattitaitoa, sen vuoksi monet vain vähän työkokemusta omaavat nuoret jäävät jalkoihin rekrytointiprosessien alkumetreillä. Laki irtisanomisjärjestyksestä murentaisi nuoren turvaa entisestään, vaikka osaaminen ja pätevyys olisivatkin pitkäaikaisimpaan työntekijään verraten korkeammalla.

Meidän tulee muuttaa rakenteita siten, että iäkkäämmillä ja pitkäaikaisimmilla työntekijöillä olisi mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen, osaamisen kehittämiseen sekä taitojen monipuolistamiseen. Ei luoda kuiluja, joihin ihmisiä pudotetaan työnantajien palveluksessa vietettyjen vuosien perusteella. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön tulisi nyt viimeistään kohdata se todellisuus, että yritysten tulee saada säilyttää itsenäinen päätäntävalta mukautua muutoksiin palkkaamalla ja arvottamalla omalle organisaatiolleen parhainta osaamista ja työn vaatimaa ammattitaitoa. Nuoret ansaitsevat tasa-arvoista elinkeinopolitiikkaa ja iäkkäät työntekijät mahdollisuuksia monipuolistaa osaamistaan.

Niina Hämäläinen

Tampereen Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja
Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen