Mitä jäsenmaksurahoillasi tehdään?

Vaalien alla opiskelijoita varovasti arvioiden eniten on puhututtanut se, mihin ylioppilaskunna jäsenmaksun 142 euroa käytetään. Luonnollisesti aihe puhututtaa, onhan kyse veroluontoisen pakollisen maksun kautta kerätyistä yhteisistä varoista. Aiheeseen tuntuu myös liittyvän mitä villeimpiä uskomuksia ja myyttejä. Milloin rahat on hassattu Talvivaaran osakkeisiin, milloin hallitus ryyppää rahoja pitkin Suomea, milloin jokainen euro menee ylioppilastalon velan maksuun.

Siksipä päätimme hieman avata tätä suurta jäsenmaksumysteeriä sinulle, rakas opiskelija. Ryhmämme edustajia on ollut mukana ylioppilaskunnan toiminnassa siitä asti, kun se on ollut olemassa, joten perinntetietoisuutta piisaa. Yhteisessä ylioppilaskunnassamme ei meidän mielestä tarvitse olla salaisuuksia. 

 

Kuha katsoo kelloa

 

Mihin jäsenmaksurahoja sitten käytetään?

Tässä havainnollistava graafi.

Jäsenmaksu

Kuten nopeasti huomaat, ei jäsenmaksuista näytä menevän euroakaan esimerkiksi velan maksuun. Jäseniä ylioppilaskunnalla on lähes 4200. Kohtuullisen hyvän arvion kokonaisbudjetista saa kertomalla jäsenmaksun tuolla luvulla. Kohtia lienee kuitenkin järkevintä hiukan selventää tarkemmin, jotta selviää mihin rahat todella käytetään.

  • YTHS-terveydenhoitomaksu on osa opiskelijoiden rahoitusosuutta terveydenhoitosäätiössä. Tämä oikeuttaa jokaisen opiskelijan käyttämään palveluita missä tahansa toimipisteessä. Rahoitusosuus nousi 10€ viime vuonna, kun OKM leikkasi osuutensa tila-avustuksista (eli noin 10 % YTHS rahoituksesta).
  • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on opiskelijoiden valtakunnallinen edunvalvoja. Maksu oikeuttaa jäsenyyteen ja liittokokouksessa ylioppilaskunnalle äänen jokaista alkavaa tuhatta jäsentä kohti. Järjestön kyvystä tuottaa jäsenmaksurahoille vastinetta voi taas olla montaa mieltä.
  • Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL järjestää mm. opiskelijoiden SM-kisoja, hoitaa valtakunnallista liikuntaedunvalvontaa ja tukee paikallisia opiskelijaliikuntaa harjoittavia toimijoita.
  • Kehitysrahasto on pahojen päivien varalle kerrytettävä puskuri. Sen olemassaololle onkin vain yksi syy, ja se on järkevä taloudenpito. Jokaisen kotitalouden, yrityksen, tai vaikkapa valtion tulee varautua siihen, että mökki voi palaa.
  • VYY:n toimintaan käytettävistä rahoista suurin osa, eli noin 70 % luokkaa, käytetään henkilöstökuluihin. Henkilökuntaan kuuluu neljä sihteeriä ja projektityöntekijöitä, joiden palkat määräytyvät ylioppilaskuntien TES:n mukaan.

 

Miksi jäsenmaksu sitten on Suomen korkein?

Tämä ei ole sitten mikään ihan yksiselitteinen asia, vaikka se monasti sellaisena esitetään. Helppoa on sanoa, että on tehty selvästi yksilöitäviä päätöksiä, kuten vaikka talvivaaran osakkeet tai ylioppilastalo. Tosiasia on kuitenkin se, että jäsenmaksun suuruus on monen päättäjäsukupolven ja päätöksen sarjan lopputulos.

Skaala

…auttaa isompia ylioppilaskuntia. VYY joutuu kokonsa puolesta käyttämään suhteellisesti enemmän rahaa perustoiminnan pyörittämiseen. Isommilla ylioppilaskunnilla luonnollisesti on enemmän jäseniä ja näin enemmän jäsenmaksutuloja.

Liiketoiminta

…tai pikemminkin sen puute pitää korkeana jäsenmaksun osuutta toimintamenoista. Monilla ylioppilaskunnilla on ravintolatoimintaa, kirjakauppaa, kiinteistöyhtiötä ja muuta toimintaa, joiden voitoilla rahoitetaan osa menoista. Esimerkiksi HYY:llä kotiutetuilla voitoilla katetaan suurin piirtein kaksi kolmannesta kaikista menoista.

Hyvät päätökset

…joista tulevat sukupolvet voivat ottaa mallia. Ei siis käy kiistäminen, etteikö päätöksiä oltaisi voitu tehdä eri tavalla. Jäsenmaksua olisi voitu korottaa enemmän aiemmin. Ylioppilastalon rakentamisessa oltaisiin voitu päättää asioita eri tavalla. Liiketoiminnan kanssa oltaisiin voitu liikkua eri suuntiin.

Mutta

…talous on VYY:llä nyt terveellä pohjalla ja sellaisella sen täytyy jatkossakin pysyä. Jäsenmaksun korottamiselle ei meillä ole suuria paineita lähitulevaisuudessa, kunhan muistamme pysyä kustannustason nousussa kiinni. Monessa muussa ylioppilaskunnassa tilanne onkin toisenlainen. Vanhojen muistelussa ja menneiden aikojen jeesustelussa ei kuitenkaan ole paljon mieltä.

Investing realastate

Miten taloutta pitäisi hoitaa?

Me Kampusporvarit kannatamme ylioppilaskunnassa vastuullista ja jäsenlähtöistä taloudenhoitoa. Ylioppilaskunnan ei tule missään tilanteessa laiminlyödä talouden kuntoa paisuttamalla toimintaa lapsiparkkeihin ja muuhun epäolennaiseen. Jäsenmaksu ei voi enää kohtuuttomasti nousta, vaan pitkällä aikavaälillä antaa muiden ylioppilaskuntien mennä ohi. Tästä pidämme tiukasti kiinni.

Jos ylioppilaskunta saisi aikaan tuottavaa liiketoimintaa, voisi jäsenmaksun osuutta toiminnan menoista saada pienennettyä. Tämä täytyy ehdottomasti tehdä pienimmällä mahdollisella riskillä, mahdollisesti kumppanuuksiin perustuen. Holdingissa aihe onkin ollut jo ansiokkaasti käsittelyssä. Opiskelijoiden rahat eivät kuitenkaan ole leikkimistä varten.

Jäsenlähtöisellä taloudenhoidolla tarkoitamme sitä, että rahat tulee ensisijaisesti käyttää meidän oman opiskelijayhteisömme hyväksi. Luotamme valveutuneiden opiskelijoidemme kykenevän tekemään itenäisesti päätöksensä siitä, millaisia projekteja, järjestöjä tai ajatuksia he haluavat omassa elämässään tukea. Tätä päätöstä ei tulisi meidän mielestämme delegoida ylioppilaskunnan tehtäväksi.

Lopuksi

Jäsenmaksua kohtaan on monenlaisia harhaluuloja ja siitä on helppo sellaista keksiä. Yksinkertaista selitystä sen nykyiselle tasolle ei ole, eikä kannata yksinkertaisia selityksiä ihan tuosta vain nielläkään. Jos joku sellaisia tarjoaa, ei hän joko tiedä, ei ymmärrä tai ei halua ymmärtää mistä puhuu.

Me haluamme tehdä päätöksiä avoimesti, kiihkotta, järkevin argumentein ja taustat selvittäen. Emme halua uskoa, että ylioppilaskunnassa ole ketään, joka kiusallaan haluaisi pitää vuokria korkeana tai mässäillä rahoilla. Meillä on järkeviä toimihenkilöitä ja Kampusporvareita, jotka jatkuvasti yrittävät keksiä uusia tapoja miten taloa saataisiin opiskelijoiden käyttöön ja taloutta pidettyä järkevällä uralla.

Jäsenmaksun suurin ongelma ei kuitenkaan liity sen suuruuteen vaan sen pakollisuuteen. Mutta se onkin aivan oma tarinansa.

Innovaatiot perseeseen

Toivottavasti tämä selvitti sinulle jotain jäsenmaksuasiasta ja siihen liittyvistä kirjavista tarinoista. Jos sinulla heräsi kysyttävää, niin laita meille viestiä ja mietitään yhdessä miten ylioppilaskunta voi ottaa askelia eteenpäin :)