VaKapo: Aaltonen ehdolle liiton johtoon

TIEDOTE                                                                                                                                                                            Julkaisuvapaa HETI

Vaasan Kampusporvarit ry esittää Juuso Aaltosta Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n puheenjohtajaksi

Vaasan Kampusporvarit ry:n hallitus esittää Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsentä Juuso Aaltosta Kokoomusopiskelijoiden seuraavaksi puheenjohtajaksi vuosille 2020-2021.

Aaltonen on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa koulutus- ja työelämävastaavana sekä puheenjohtajana. Hän omaa loistavat kontaktit ylioppilasliikkeen ja opiskelijapolitiikan sisällä. Hän on lisäksi toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa Kampusporvarien ryhmässä lähes neljä vuotta, joista viimeisimmät ryhmän puheenjohtajana.

VaKapon puheenjohtaja Perttu Kauppi on tyytyväinen, että Aaltonen lähtee tavoittelemaan liiton puheenjohtajuutta.

-Juusolla on kokemusta ylioppilaskunnan johtamisesta sekä vahvoja näyttöjä koulutuspolitiikan saralta. Nyt on aika laittaa Juuson kyky ja taidot täysimittaiseen käyttöön liiton johtoon. Hienoa, että hän on valmis laittamaan itsensä likoon.

-Kiitän Kampusporvareita tästä tuesta. Olen äärimmäisen innoissani ehdokkuudestani, koska haluan olla rakentamassa entistä vaikutusvaltaisempaa Kokoomusopiskelijoiden liittoa, sanoo Juuso Aaltonen.

Aaltonen sanoo, että liiton on nyt terävöitettävä linjaansa.

-Kokoomusopiskelijoiden politiikan on oltava monipuolista, mutta meidän on keskityttävä entistä vahvemmin koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan. Suomalainen koulutusjärjestelmä tarvitsee laatutalkoot, jotta suomalainen osaaminen on jatkossa kilpailukykyisempi. Samalla meidän on vastattava nuorten lisääntyviin mielenterveysongelmiin, jotka lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät uskoa paremmasta huomisesta.

Aaltonen näkee, että Kokoomusopiskelijat on nähtävä hyvänä yhteistyökumppanina. Hän korostaa, että Kokoomusopiskelijoita tarvitaan niissä pöydissä, joissa käydään keskusteluja ja päätetään opiskelijoita koskevista asioista.

-Liiton on oltava yhteistyökykyinen, vaikka olemme monien opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa eri mieltä asioista. Tätä tavoitetta haluan olla edistämässä, koska meillä ei ole varaa jäädä sivuun seuraajan rooliin.

Vaasan Kampusporvarit ry:n puolesta,

Perttu Kauppi, Puheenjohtaja

Lisätietoja:

Juuso Aaltonen, ehdokas                                                               Ville Hakanen, kampanjapäälikkö

044 5493779                                                                                     040 5888599

juusoae@gmail.com                                                                       ville.o.hakanen@gmail.com