Kokoomusopiskelijat: Tampere3 -väännössä unohtuvat uudistuksen hyvät tavoitteet

Kannanotto 9.2.2018
Kokoomusopiskelijat: Tampere3-väännössä unohtuvat uudistuksen hyvät tavoitteet
Tampereelle valmistellaan täysin uudenlaista korkeakoulukokonaisuutta. Uudesta yliopistosta ja sen pääosin omistamasta ammattikorkeakoulusta halutaan monialainen korkeakoulu, joka muodostaa Tampereelle kansainvälisesti arvostetun työelämää ja suomalaista yhteiskunta eteenpäin vievän kokonaisuuden.
Prosessi on ollut monivaiheinen ja raskas. Uusimpana käänteenä yliopiston väki marssi ulos tällä viikolla johto- ja vaalisääntöluonnoksen takia. Kritiikkiä on herättänyt etenkin valmistelun nopea aikataulu ja yliopistoyhteisön kantojen huomiotta jättäminen monessa tilanteessa.
– Erityistä huolta on aiheuttanut muun muassa se, että hallitukseen ei ole jyvitetty paikkoja yliopiston sisäisille ryhmille. Lain puitteissa hallituksen koon on oltava seitsemän jäsentä, joista kolmen on oltava säätiön perustajien edustajia. Mielestämme opiskelijaedustuksen tulisi jatkua vahvana myös uuden yliopiston hallituksessa, toteaa Tampereen Kokoomusopiskelijoiden edustaja Emilia Tuurala.
Huolta ja närää aiheuttaa myös tasakolmikannan mureneminen. Uuden konsistorin kooksi on määritetty 18 jäsentä. Se koostuisi professoreista (8), keskiryhmästä (6) sekä opiskelijoista (4). Nykyinen tasakolmikantainen Tampereen yliopiston kollegio koostuu 45 jäsenestä (15+15+15 ilman alakohtaisia jyvityksiä). Onkin aiheellista kysyä, miten entistä isomman ja laaja-alaisemman yliopiston monijäseninen hallintoelin voi edustaa kattavasti yliopiston kantaa, jos kokoa samalla oleellisesti pienennetään.
Aina kun valtaa jaetaan, on ilmassa jännitteitä. Jotta uuden yliopiston muodostaminen sujuisi mahdollisimman ongelmattomasti ja ilman suuria ristiriitoja, olisi hyvä, että myös eriäviä mielipiteitä kuunneltaisiin ja niihin lisäksi reagoitaisiin. Yliopistodemokratia ja opiskelijoiden edustus hallinnossa on tärkeää, jotta opiskelijat voisivat olla aidosti osana yliopistoyhteisöä.
– Kokoomusopiskelijat kannattaa avointa ja opiskelijat huomioivaa demokratiaa. Mielestämme on tärkeää, että opiskelijat ovat yhtä lailla osana kommentoimassa opiskelijoita koskevia muutoksia. Toivomme, että Tampere 3:n hyvät tavoitteet eivät vesity ja jää täysin kiistojen alle, sillä itse uudistuksen tavoitteet ovat hyvät, sanoo liiton puheenjohtaja Janika Takatalo.
Lisätietoja:
Janika Takatalo
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
+358 44 982 04 65
Emilia Tuurala
Tampereen Kokoomusopiskelijoiden hallituksen jäsen ja Tamyn edustajiston jäsen
+358 40 073 24 54

Edellinen artikkeli
Tervetuloa Kokoomusopiskelijoiden Järjestöstarttiin!
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Perhevapaauudistus on liian tärkeä romutettavaksi