Kokoomusopiskelijat: Asepalvelus integroitava opintoihin ja työelämään nykyistä paremmin

Kokoomusopiskelijat ovat tyytyväisiä Risto Siilasmaan johdolla toimineen asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittäneen työryhmän loppuraporttiin. Työryhmä on esittänyt lukuisia kehittämiskohteita, joihin puuttumalla yleisestä asevelvollisuudesta saadaan hyödyllisempää sekä sen suorittavalle varusmiehelle että koko yhteiskunnalle. Työryhmän yksi merkittävä ehdotus koskee asepalveluksen parempaa integrointia opintoihin, mikä saa Kokoomusopiskelijoilta erityistä kiitosta.
”Varusmiespalvelus tulee voida sovittaa opintopolkuun mahdollisimman joustavasti. Korkeakoulujen pääsykokeita hajauttamalla ja vapaammalla kurssitarjonnalla voidaan vaikuttaa siihen, ettei opintojen eteneminen hidastu tarpeettoman paljon varusmiespalveluksen aikana”, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman.
Myös siviilissä hankitun erikoisosaamisen parempi hyödyntäminen asepalveluksen aikana katsotaan loppuraportissa tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Tämä kehitys palvelisi Kokoomusopiskelijoiden mielestä sekä yksilön että puolustusvoimien tarpeita.
”Puolustusvoimien tarjoama laadukas johtajakoulutus vastaa monia korkeakouluissa tarjottuja johtamisen kursseja. Pelkän teorian lisäksi johtajuusoppeja on tällöin toteutettu myös käytännössä. Korkeakouluopinnoissa tulee huomioida nykyistä paremmin ja tasapuolisemmin asepalveluksen aikana suoritettu johtajakoulutus opintopisteiden muodossa, mikä edesauttaisi omalta osaltaan opintojen nopeutumista ja työelämään siirtymistä”, toteaa Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Elisa Kaaja.
Lisätietoja:
Jenny Nyman
Puheenjohtaja
040-5384652
Elisa Kaaja
Liittohallituksen jäsen, reservin vänrikki
050-5633418

Edellinen artikkeli
Toimistolta kajahtaa!
Seuraava artikkeli
Jenny Nymanin puhe Kokoomuksen puoluekokouksessa 2010