Etsimme verkostopuheenjohtajia sekä kansainvälistä sihteeriä

Kokoomusopiskelijat etsii verkostopuheenjohtajia sekä kansainvälistä sihteeriä. Alla on hakukuulutukset tehtäviin ja ohjeet hakemiseen.

Hakukuulutus Kokoomusopiskelijoiden talous- ja koulutusverkostojen puheenjohtajiksi

Kokoomusopiskelijoiden vuoden 2022 liittokokous päätti perustaa liiton alaisuuteen talouspoliittisen ja koulutuspoliittisen verkoston. Liittohallitus on kokouksessaan 7. tammikuuta päättänyt avata haun verkostojen puheenjohtajaksi.

Verkostot ovat väylä jäsenistölle osallistua liiton poliittisen kannan muodostamiseen sekä perehtyä politiikan erilaisiin asiakysymyksiin. Koska verkostot ovat vasta perustamisvaiheessa on niiden käytännön toimintatavat sekä rooli liiton sisällä vielä muovautumassa. Tästä syystä puheenjohtajalta toivotaan näkemyksellistä sekä oma-aloitteista otetta. Verkoston puheenjohtajan kausi on kalenterivuosi.

Verkoston puheenjohtajaksi valittavalta edellytetään Kokoomusopiskelijoiden jäsenyyttä ja yleistä tietotasoa käsiteltävästä politiikan alasta. Osaaminen järjestötoiminnan organisoimisesta katsotaan eduksi. Hakeaksesi tehtävää lähetä korkeintaan yhden sivun mittainen hakemus sekä ansioluettelo osoitteeseen [email protected]. Puheenjohtajat verkostoille valitaan aikaisintaan liittohallituksen kokouksessa 3. helmikuuta.

Hakukuulutus Kokoomusopiskelijoiden kansainväliseksi sihteeriksi

Kokoomusopiskelijoiden vuoden 2022 liittokokous päätti uudistaa liiton kansainvälisen sihteerin mallin. Aiemmassa mallissa liittohallitus valitsi keskuudestaan järjestäytymisen yhteydessä kansainvälisen sihteerin vuodeksi kerrallaan. Uudessa järjestelyssä kansainvälinen sihteeri valitaan joka toisessa liittokokouksessa omassa asiakohdassaan kahden vuoden kaudelle alkaen vuoden 2024 liittokokouksesta.

Siirtymäajalle liittokokous valtuutti liittohallituksen järjestämään kansainvälisen sihteerin haun sekä tekemään valinnan. Tällä tavalla valittu kansainvälinen sihteeri toimii tehtävässä vuoden 2024 liittokokoukseen asti.

Kansainvälisen sihteerin tehtävänä on koordinoida yhdessä liiton keskustoimiston sekä liittohallituksen kanssa liiton kansainvälistä toimintaa. Tämä sisältää yhteistoiminnan liiton kansainvälisten yhteistyötahojen sekä järjestöjen, jonka jäsenenä liitto on, kanssa. Näihin lukeutuu Nordens Konservativa Studentunionen (NKSU), Centre-Right European Association of Students (CREAS) sekä European Democrat Students (EDS).

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta matkustamiseen, perehtyneisyyttä sekä pohjoismaiseen että eurooppalaiseen politiikkaan ja kykyä toimia kansainvälisessä kentässä erilaisten kansallisuuksien ja kulttuurien kanssa. Valinta edellyttää Kokoomusopiskelijoiden jäsenyyttä ja eduksi katsotaan aiempaa järjestökokemusta sekä politiikan tuntemusta. Kansainvälinen sihteeri saa kutsuttaessa osallistualiittohallituksen kokouksiin ja häneltä edellytetään jatkuvaa yhteydenpitoa liittohallituksen kanssa.

Hakeaksesi tehtävää lähetä korkeintaan yhden sivun mittainen hakemus sekä ansioluettelo osoitteeseen [email protected]. Kansainvälinen sihteeri valitaan aikaisintaan liittohallituksen kokouksessa 3. helmikuuta.

Edellinen artikkeli
Järjestöstartti 2023
Seuraava artikkeli
Uudistus translakiin saatava pikimmiten – lakimuutos ei saa jäädä ensi kaudelle