Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: Opiskelijoille joustavampi toimeentulo – Opintotuki muutettava koulutustiliksi

koulutustiliTampereella 28.11.-29.11.2015 kokoontunut Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan liittokokous vaatii opintotuen nykyisen rakenteen kokonaisuudistusta. Liiton ylimmän päättävän elimen visioima uusi opintotuki eli koulutustilimalli, rakentuu ajatukselle, että opiskelijalla on oikeus nostaa opintojensa alkamisesta lähtien hallituksen osoittama maksimissaan 1100 € kuukaudessa lainaa. Opiskelija saa tehdyistä opinnoista opintorahaa, jolla opiskelija kuittaa opintolainaa pois jo opiskeluvaiheessa, eli osa lainasta muuttuu vastikkeettomaksi.
“Koulutustilin periaatteina ovat joustavuus sekä opiskelijan vastuu ja vapaus. Malli on sovitettavissa eri elämäntilanteisiin – se sopii niin täysipäiväiseen opiskeluun kuin työn oheen”, ylistää liiton puheenjohtaja Daniel Lahti.
Kokoomusopiskelijat näkee, että opintotuen nykyinen rakenne on toimimaton. Sillä on lähes mahdotonta tulla toimeen,  minkä lisäksi se on jäykkä ja byrokraattinen. Hallituksen päättämiä valtavia säästöjä ei voida toteuttaa ”juustohöylämenetelmällä” nykyisen opintotuen ehtoja ja tasoa kiristämällä. Koulutustilimalli helpottaa opiskelijan elämää, mutta ei lisää kustannuksia – se toteutetaan niillä varoilla mitä on käytettävissä.
“Tukeen käytettävän julkisen rahan määrä pakottaa meidät miettimään koko opintotuen rakenteen uusiksi. Pienemmällä rahalla on sekä korjattava vanha ontuva opintotuki että mahdollistettava toimeentulo opintojen aikana taustasta riippumatta. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda uusi rakenne, joka samalla mahdollistaa suuremman lainaosuuden nostamisen ”, toteaa Daniel Lahti.
Nykyinen opintotuki ei kannusta liiemmin työntekoon eikä ripeään etenemiseen opinnoissa. Koulutustili varmistaa sekä toimeentulon turvallisella lainalla että palkitsee opintojen etenemisestä. Jos lainaa ei nosta, saa opintopisteistä rahaa nykyisen opintorahan tapaan koulutustililleen. Koulutustili ei myöskään suhtaudu negatiivisesti työntekoon, sillä tulorajoja korotetaan ja tuleva reaaliaikainen tulojen valvonta seuraa jokaisen opiskelijan tilannetta.
“Liittomme on kehittänyt elementeiltään useat epäkohdat korjaavan mallin, joka joustaa opiskelijan elämäntilanteesta riippuen ja tuo parempaa turvaa ja kannustusta opintojen suorittamiseksi. Olemme valmiita jatkotyöstämään mallia ja toivomme, että opetusministeri selvittää, onko Kokoomusopiskelijoiden malli toteutettavissa”, päättää puheenjohtaja Lahti.
Lisätietoja:
Daniel Lahti,
Puheenjohtaja,
044 7760 773
[email protected]
Pirre Seppänen,
Varapuheenjohtaja,
040 705 0123
[email protected]
 

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden johtoon Marianna Kupias
Seuraava artikkeli
Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Nyt riittää! Valheilla rahastamisen on loputtava!