Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Marianna Kupiaksen tervehdys puoluekokoukselle

Kokoomusopiskelijoiden tervehdys puoluekokoukselle Lappeenrannassa 11.6.2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä puoluekokousväki,

Suomalaisista korkeakouluista valmistuu joka vuosi uusi sukupolvi, jolla on edeltäjiään enemmän osaamista. He valmistuvat kuitenkin lamaantuneeseen Suomeen ja entistä monimutkaisempaan maailmaan. Usko omaan pärjäämiseen ja menestymiseen työllä ja ahkeruudella ei ole heille enää itsestäänselvyys.

Viimeistään opposition synkät maalailut säälimättömästä leikkauspolitiikasta ja hyvinvointivaltion alasajosta horjuttavat positiivisemmankin ihmisen tulevaisuudenuskoa. Aloittelemme omaa elämäämme usein opintolainat niskassa ja työttömyyden pelossa. Pelkäämme, että meidän osamme on joutua myös yhä kasvavan julkisen velan maksumiehiksi. Samalla meidän pitäisi olla se sukupolvi, joka löytää ratkaisut ilmastonmuutoksen ja ääriliikkeiden nousun kaltaisiin ongelmiin.

Pelkoihimme on helppo vedota. Politiikassa pelko avaa ovet vihan ja ennakkoluulojen lietsoijille ja tyhjien toiveiden kauppiaille. Sydämessään ihmiset kuitenkin tietävät, että maailma ei parane nurkkakuntaisuudella tai inhimillistä hätää kieltämällä. He tietävät, että se ei myöskään voi pelastua vain pyöräteitä rakentamalla tai juhannuskokkojen polton estämisellä. Näitä vaihtoehtoja äänestetään paremman puutteessa. Niitä äänestetään, koska sama vanha politiikka ei enää tunnu muuttavan mitään.

Mitä nuoret sitten politiikalta haluavat? Me haluamme syyn uskoa tulevaisuuteen. Me tarvitsemme toivoa, mutta se toivo ei synny puheista, se voi syntyä vain teoista. Meihin  vetoavat vaihtoehdot, jotka luovat edellytykset kestävälle talouskasvulle, panostavat koulutukseen ja sitoutuvat aidosti ympäristön suojelemiseen.

Koulutus, kansainvälisyys, sekä kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset ovat nuorille tärkeämpiä teemoja kuin koskaan ennen. Niiden pitäisi olla sitä myös Kokoomukselle, sillä se puolue, joka nuorille tärkeissä asioissa kantaa rohkean edelläkävijän viittaa, onnistuu myös varmimmin säilyttämään oman elinvoimaisuutensa.

Sen lisäksi, että tunnistamme nuorille tärkeät arvot, on myös tunnistettava vaikuttamisen tapojen laajempi muutos. Itsensä asemoiminen pelkästään vasemmisto-oikeisto-akselillla ei nuorista usein tunnu enää luontevalta. Meitä houkuttelevat yhä useammin vaikuttamaan itsellemme henkilökohtaisesti tärkeät asiat. Tavoitteemme ovat yksittäisiä konkreettisia tekoja, jotka edistävät arvojemme toteutumista yhteiskunnassa. Viime vuosina olemme nähneet tästä useita esimerkkejä, joista mainittakoon sukupuolineutraalia avioliittolakia ajanut Tahdon-kampanja ja pakolaisille solidaarisuutta osoittanut Suomi says Welcome -yhteisö. Ne keräsivät yhteen niin poliittisesti sitoutuneita kuin sitoutumattomiakin ihmisiä vaikuttamaan tärkeäksi kokemansa asian puolesta. Meidän on tunnistettava tämä politiikan tekemisen muutos ja mahdollistettava erilaiset tavat vaikuttaa. Menestymme vain, jos onnistumme tekemään puoluetoiminnasta jälleen uskottavan tavan muuttaa maailmaa.

Tämän ei pitäisi olla vaikeaa, sillä Kokoomus on aina ollut tulevaisuuden puolella. Aatteemme raikkaus on säilynyt, koska arvomme ovat pystyneet elämään ajassa ja tavoitteemme sopeutumaan maailman muutoksiin.  Meidän on jälleen uskallettava olla rohkeasti aikaamme edellä ja toteuttaa itse ne muutokset, jotka haluamme nähdä.

Puretaan siis rohkeasti aikansa eläneitä normeja. Uudistetaan koulutus- ja terveydenhoitojärjestelmämme vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tehdään Suomelle, erityisesti nuorille ja työttömille, palvelus luomalla merkittävästi joustavammat työmarkkinat. Huolehditaan maamme puolustuksen edellytyksistä siten, että myös tulevat sukupolvet saavat elää itsenäisessä Suomessa, joka on erottamaton osa länsimaista arvoyhteisöä. Aloitetaan työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi jo tänään ja tehdään sitä tosissamme. Ollaan inhimillisen kehityksen kärjessä tukemalla lakimuutoksia, jotka edistävät sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja aitoa ihmisten välistä tasa-arvoa.

Hyvä puoluekokousväki, rakkaat kokoomuslaiset,

Elämme monella tavalla käänteen tekevää aikaa. Satavuotiaan Kokoomuksen on otettava paikkansa suomalaisen yhteiskunnan suunnannäyttäjänä. Nyt alkavat olla viimeiset hetket vastata tämän hetken suurimpiin haasteisiin. Me emme saa tuomita itseämme tai Suomea pysähtyneisyyteen. Rohkeiden päätösten aika on tänään.

Näillä sanoilla haluan toivottaa Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan puolesta antoisaa puoluekokousta sekä rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä.

 

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden pääsihteeriksi Jenni Vartiainen
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat ja SONK: Britain – stronger in Europe