Mielipidekirjoitus: Ruotsin kieli on osa pohjoismaista identiteettiämme

(Julkaistu Nykypäivässä 6.9.2013)
Pohjoismaat on Suomen luontaisin yhteisö yhteisen arvopohjan, kulttuurin ja historian takia. Vaikka suomen kieli on poikkeava skandinaavisista kielistä, vahvistaa ruotsin kielen taito pohjoismaalaista identiteettiämme.
Pohjoismaiden välinen yhteistyö on yksi maailman kattavimmista alueellisista yhteistyöverkostoista. Yhteistyö on erityisen tärkeää ottaen huomioon alueen syrjäisen sijainnin ja siihen kuuluvien maiden pienet koot. Alue onkin yksittäisiä, pieniä maitaan vaikuttavampi yhteenliittymä, ja yhteistyön avulla pyritään vahvistamaan alueen asemaa niin Euroopassa kuin globaalisti ja sekä luomaan entistä innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi alue tänne pohjolaan. Pohjoismainen malli on tuonut meille kärkisijoja kilpailukyvyssä, teknologian hyödyntämisessä, korruption torjunnassa ja ympäristötietoisuudessa.
Pohjoismaiden ensisijaisuutta Suomen kumppanina kuvastaa muun muassa alueen merkitys kaupan ja talouden alalla. Esimerkiksi Ruotsi oli vuonna 2012 Suomen tärkein vientimaa ja kolmanneksi tärkein tuontimaa.
Alueen yhteenkuuluvuudesta ei vähiten ole kiittämistä skandinaavisia kieliä. Skandinaavisia kieliä taitavien on helppo kommunikoida toistensa kanssa, ja vuorovaikutuksen taso on korkeampi kuin esimerkiksi englantia puhuttaessa. Kieli on luontainen osa identiteettiä. Vaikka viralliset neuvottelut käytäisiin englannilla, vaihdetaan skandinaavisiin kieliin heti vapaalle siirryttäessä.
Suomen kieli on täysin erilainen skandinaavisista kielistä, mutta ruotsin kielen taitamisella suomalaiset voivat kuitenkin samaistua pohjoismaiseen yhteisöön ja kommunikoida muiden pohjoismaalaisten kanssa alueen luontevimmalla kielellä. Mikäli ruotsin kielen opiskelun pakko poistuisi, myös kuilu muihin Pohjoismaihin todennäköisesti kasvaisi. Muun muassa tästä syystä ruotsin kielen oppivelvollisuus on säilytettävä. Olisi järjetöntä pyristellä tarkoituksella irti läheisimmästä ja luontaisimmasta yhteisöstämme.
Sofi Weckman
Puheenjohtaja, Nordens Konservativa Studentunion
Varapuheenjohtaja, Kokoomusopiskelijat
 

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat tukee Ted Apteria europarlamenttivaaleissa
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Opiskelija-asumiseen normitalkoot