KOMMENTTI: Kokoomusopiskelijat kiittää Akavaa keskustelunavauksesta suomalaisen työn ja koulutuksen tulevaisuudesta

KOMMENTTI: Kokoomusopiskelijat kiittää Akavaa keskustelunavauksesta suomalaisen työn ja koulutuksen tulevaisuudesta
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry kiittää Akavaa hyvästä keskustelunavauksesta suomalaisen työn ja koulutuksen tulevaisuudesta. Akavan tänään julkistama Suomen työn linja 2019 –keskusteluasiakirja sisältää kaivattuja avauksia koulutuksen tulevaisuudesta ja nuorten työllistymisestä.
Kokoomusopiskelijat näyttää vihreää valoa Akavan ehdottamalle tulorajojen korotukselle. ”Opiskeluaikainen työnteko antaa opiskelijalle hyvät lähtökohdat tulevalle työuralle. Lisäansioiden lisäksi opiskelijat saavat opiskeluaikaisella työnteolla kontakteja ja osaamista tulevaisuuden työuralleen. Olen hyvin iloinen, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Akava uskaltaa rohkeasti ehdottaa tulorajojen nostoa. Mielenkiintoista olisi myös nähdä laskelmia tulorajojen korotusten vaikutuksista kansantalouteen”, linjaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Akseli Hakala ja haastaakin kaikki keskusteluun tulorajojen nostamisen kansantaloudellisista hyödyistä.
Akava kritisoi suomalaisten nuorten myöhäistä siirtymistä korkea-asteen opintoihin ja vaatii valintakokeiden uudistamista. Kokoomusopiskelijat näkee myös valintakokeiden uudistamisen hyvänä asiana, ei niinkään uusien ylioppilaiden suosimisen kautta, vaan koko valintakoejärjestelmän uudistamisen näkökulmasta. Myös uusien opiskelijoiden sisäänotto korkeakouluihin kaksi kertaa vuodessa helpottaa opiskelijoiden siirtymistä korkea-asteelle. ”Tärkeämpää kuin uusien ylioppilaiden suosiminen korkea-asteen valinnoissa on koko valintakoejärjestelmän uudistaminen. On täysin järjetöntä ajatella, että ulkoa oppimista mittaamalla saadaan parhaat opiskelijat. Tulevaisuudessa korkeakoulujen valintakokeiden tulee mitata nimenomaan soveltuvuutta ja osaamista.”, toteaa puheenjohtaja Hakala.
Akava kiinnittää huomiota koulutuksen työelämärelevanssin säilymiseen ja vahvistamiseen. Kokoomusopiskelijat haluaa muistuttaa Akavaa korkeakoulusektoreiden eri tehtävistä yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla: yliopistoilla on korkean tutkimuksen ja tieteen tuottamisen tehtävä, kun ammattikorkeakoulujen tehtävänä on puolestaan tarjota työelämäläheistä korkeakoulutusta. Kokoomusopiskelijat ei näe tarvetta nykyisen korkeakoulujärjestelmän romuttamiseen. Joustavien opintopolkujen vahvempaa hyödyntämistä ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) Kokoomusopiskelijat tervehtii kuitenkin lämmöllä. ”Kukaan ei palkkaa kirjaviisasta idioottia suoraan koulun penkiltä, vaan osaaminen kerrytetään työpaikoilla niin koulutuksen aikana kuin sitä ennenkin. Kaikki osaaminen, jota opiskelija on aiemman opiskelunsa tai työuransa aikana hankkinut tulee hyödyntää paremmin koulutuksessa. AHOT-käytänteissä emme pärjää muille, emme lähellekään”, tuskastelee puheenjohtaja Hakala.
Lopuksi Kokoomusopiskelijat haluaa muistuttaa Akavan tapaan tarpeesta työurien pidentämiselle. Vaikka eläkeikää ja eläkekertymää tulee nostaa monilla keinoilla, on silti hyvinvointi ja jaksaminen etusijalla. ”Tämän päivän hyvinvoivat nuoret ja opiskelijat ovat huomisen hyvinvoivia, pidempään työelämässä olevia työntekijöitä”, muistuttaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Akseli Hakala.
Helsingissä 6.2.2013
Akseli Hakala
puheenjohtaja
Saku Jokisalo
pääsihteeri
Lisätietoja:
puheenjohtaja Akseli Hakala, 044-7760773 ([email protected])
Akavan keskusteluasiakirja ”Suomen työn linja 2019”: http://www.akava.fi/files/8921/Suomen_tyon_linja_2019.pdf

Edellinen artikkeli
KOMMENTTI: Kokoomusopiskelijat: Jäitä hattuun lukukausimaksukeskustelussa
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden Talvikorkeakoulu Joensuussa 9.-10.3.2013