KANNANOTTO: Opiskelijajärjestöt marssivat korkeakouluihin avoimemman korkeakouluyhteisön puolesta

JULKAISUVAPAA 27.9.2011
(På svenska nedan)
Puolueiden opiskelijajärjestöt marssivat yliopistoihin 27.9. ja
ammattikorkeakouluihin 28.9. vaatiakseen yhtäläisiä mahdollisuuksia
puolueiden opiskelijajärjestöille esitellä toimintaansa korkeakoulujen
tiloissa. Tällä hetkellä monessa korkeakoulussa puoluetunnuksilla
varustetut yhdistykset ovat eriarvoisessa asemassa muihin yhdistyksiin nähden
esimerkiksi korkeakoulujen tilojen käyttämisessä.
”Me haluamme avoimen ja keskustelevan korkeakouluyhteisön, jossa myös
poliittisilla opiskelijajärjestöillä on oikeus olla tasavertainen osa
opiskelija- ja korkeakouluyhteisöä ja tuomassa uusia vaikutuskanavia”,
opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat vaativat.
Opiskelijajärjestöt muistuttavat, että korkeakoulujen tehtävä on lain
mukaan kasvattaa aktiivisia ja kriittisiä kansalaisia. Aktiiviseen kansalaisuuteen kuuluu puolueiden ja demokraattisen järjestelmän tunteminen sekä
mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, toteutetaan sitä
sitten puoluetunnuksin tai ilman.
”Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada nuoret kiinnostumaan
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 70-luvun ylipolitisoitumisen trauma ei
enää ole hyväksyttävä syy sulkea politiikkaa korkeakoulujen käytävien
ulkopuolelle”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat muistuttavat.
Tilaisuuden suojelijana toimii opetusministeri Jukka Gustafsson.
”Politiikan sisäänmarssissa” puolueiden opiskelijajärjestöt esittelevät
korkeakoulujen tiloissa toimintaansa ja luovuttavat korkeakoulujen johdolle
vetoomuksen avoimen ja keskustelevan korkeakouluyhteisön ja yhdenvertaisten
toimintamahdollisuuksien puolesta.
Lisätietoja:
puheenjohtaja Markus Ylimaa 050-389 7260
Keskustan Opiskelijaliitto KOL
puheenjohtaja Jenny Nyman 040-538 4652
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
puheenjohtaja Aki Ruotsala 050-546 3576
Kristillisdemokraattiset nuoret
ordförande Mats Biström 040-547 2033
Liberala Studerande LSK
puheenjohtaja Simon Elo 0400-988 960
Perussuomalaiset Nuoret
puheenjohtaja Sarita Niemi 045-112 9299
Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK
puheenjohtaja Katri Immonen 040-7479436
Vasemmisto-opiskelijat VASOP
puheenjohtaja Inka Venetvaara 044-339 9663
Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO
puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi 044-9065007
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL
puheenjohtaja Helmi Selamo 050-3891000
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto SAMOK
PUBLICERINGSFRITT 27.9.2011
Studerandeorganisationerna marscherar in på högskolorna för ett öppnare högskolesamfund.
De partipolitiska studerandeförbunden marscherar in på universiteten 27.9 och på yrkeshögskolorna 28.9 för att kräva likvärdiga möjligheter för partipolitiska studerandeorganisationer att synliggöra sin verksamhet i högskolornas utrymmen. I dagsläget är organisationer med partipolitisk tillhörighet på många högskolor i en ojämlik ställning i förhållande till övriga organisationer t.ex. vad gäller användning av utrymmen.
”Vi vill ha ett öppnare och mer dialogbaserat högskolesamfund, där även politiska studerandeorganisationer har rätt att vara en jämlik del av studerande- och högskolesamfundet och föra in nya påverkningskanaler”, kräver studerandeförbundens ordföranden.
Studerandeorganisationerna påminner om att högskolornas uppgift enligt lag är att uppfostra aktiva och kritiska medborgare. Till ett aktivt medborgarskap hör kännedom om partierna och det demokratiska systemet samt möjligheten att ta del av samhällelig aktivitet, med eller utan partitillhörighet.
”För Finlands framtid är det viktigt att få unga intresserade av samhällspåverkan. Trauman från 70-talets överpolitisering är inte längre en giltig ursäkt för att stänga ut politik från högskolornas korridorer”, påminner studerandeförbundens ordföranden.
Beskyddare för tillställningen är undervisningsminister Jukka Gustafsson.
I samband med ”Politiska inmarschen” visar de partipolitiska studerandeorganisationerna sin verksamhet i högskolornas utrymmen och överlämnar en adress till högskolornas ledning om ett öppnare och mer dialogbaserat högskolesamfund samt för jämlika villkor att verka för alla.

Edellinen artikkeli
Lähde edustajistovaaleihin Kokoomusopiskelijoiden ehdokkaaksi!
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Nuorten mielenterveystyöhön paremmat lääkkeet!