Kokoomusopiskelijat: Ammattikorkeakouluissa vähemmän on enemmän!

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
Liittokokouksen julkilausuma 27.11.2011
Ammattikorkeakouluissa vähemmän on enemmän!
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan Vaasassa pidetty 45. liittokokous vaatii opetusministeri Gustafssonia (sd) vähentämään ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja suunniteltua enemmän. Hallitusohjelmassa ammattikorkeakouluilta vaaditaan kaikkiaan reilun 120 miljoonan menosäästöjä, mutta tätä ei voida saavuttaa ilman suunniteltua suurempia aloituspaikkaleikkauksia koulutuksen laadun kärsimättä.
Aloituspaikkojen leikkaamisen kohteena on oltava erityisesti pienet ja hajanaiset yksiköt, sekä alat joiden laadullinen työllistyminen on heikkoa. Korkeakoulutuksen tehtävä ei ole kuihtuvien seutujen aluepoliittinen tekohengittäminen. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus paitsi opintoihin liittyviin tukipalveluihin, myös toimeentulon parantamiseen työskentelemällä opintojen ohella.
Kataisen hallituksen iltakoulu on linjannut ammattikorkeakoulujen tulevaksi hallinnolliseksi asemaksi osakeyhtiön, jonka omistajina nykyiset ylläpitäjät toimivat. Kokoomusopiskelijat vaativat verokannusteita yksityisille yrityksille ja säätiöille ammattikorkeakoulujen osakkaaksi ryhtymiseen, jotta paras osaaminen työelämästä tulee varmasti huomioiduksi päätöksenteossa.
Kokoomusopiskelijat näkevät viime vaalikaudella kokoomuksen johdolla suoritetun yliopistouudistuksen toimivan erinomaisena mallina ammattikorkeakoulujen uudistamistyölle. Yliopistouudistus lisäsi yliopistojen autonomiaa ja vastuuta omasta toiminnastaan. Tämä on mahdollistanut toiminnan tehostamisen rakenteellisten uudistusten myötä. Myös ammattikorkeakoulut voivat kantaa vastuunsa autonomian lisääntyessä ja lakkauttaa kannattamattomat yksikönsä sekä parantaa koulutuksen laatua. Parhaiten koulutuksen laadusta kertoo työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin.
Lisätietoja:
Mikko Vieltojärvi
varapuheenjohtaja
puh. 044-5345294

Edellinen artikkeli
AKSELI HAKALASTA KOKOOMUSOPISKELIJOIDEN PUHEENJOHTAJA
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden pääsihteeriksi Saku Jokisalo