Kokoomusopiskelijat: Koulutusvienti hyödyttämään suomalaisia opiskelijoita!

KANNANOTTO 17.2.2010
Koulutusvienti hyödyttämään suomalaisia opiskelijoita!
Kokoomusopiskelijat kehottavat hallitusta ja korkeakouluja tarttumaan tarmokkaasti mahdollisuuksiin, joita koulutusvienti tarjoaa suomalaiselle korkeakoulutukselle. Suomen koulutusvientistrategiaa hahmotellut asiantuntijatyöryhmä luovutti mietintönsä opetusministeri Henna Virkkuselle 16. helmikuuta.
– Viennin mahdollisuudet lähtevät oletuksesta, että Suomessa on korkealuokkaista koulutusta, joka kiinnostaa myös ulkomailla. Tällä hetkellä parhaat edellytykset on suomalaisella perusopetuksella, jonka tunnustettu laatu on pitkäjänteisen panostuksen tulosta. Osaamiseen ja sivistykseen perustuvan yhteiskunnan keskeisimpiä nykyhaasteita on myös korkeakoulutuksen kehittäminen maailmanluokan tasolle. Tässä hankkeessa korkeaa kansainvälistymisen astetta ei pidä nähdä pelkkänä lopputavoitteena, vaan myös välineenä laadun parantamiselle, Tuhatkunnan puheenjohtaja Jenny Nyman muistuttaa.
Jo aiemmin suomalaista kulttuuriosaamista on alettu markkinoida suunnitelmallisesti ulkomailla. Opetusministeriön vuonna 2007 julkaisemassa kulttuurivientiraportissa nostettiin kehittämiskohteina esille mm. klusterien ja verkostojen vahvistaminen, kulttuuriviennin rakenteet ja toimintaympäristö. Nämä seikat sekä aikaisempien hankkeiden kokemukset on huomioitava myös tulevissa koulutusvientiponnisteluissa.
Suomalaisen korkeakoulutuksen viennissä on huomioitava viennin eri muodot. Tilauskoulutuksen ja suoran opiskelijarekrytoinnin lisäksi korkeakouluja on tuettava verkostoitumaan kansainvälisesti ja kehittämään yhteistyötä partneriensa kanssa. Tällöin tulevat kyseeseen esimerkiksi yhteiset maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmat ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Kumppanuuksien on perustuttava koulutuksen ja tutkimuksen tunnustetulle laadulle sekä tukevan kunkin partnerin omia tieteellisiä tai taiteellisia tarkoitusperiä. Korkeakoulujen saaman julkisen rahoituksen perusteita on muokattava tukemaan joustavammin näitä tavoitteita.
– Kokoomusopiskelijat esittävät, että Suomen hallitus käynnistää yhteistyössä korkeakoulujen kanssa välittömästi ohjelman, joka tähtää korkeakoulutuksen vientiedellytysten parantamiseen. Kansainvälisesti houkuttelevat suomalaiset tutkinnot ovat myös suomalaisen opiskelijan etu, Nyman toteaa.
Lisätietoja:
Puheenjohtaja
Jenny Nyman
040 538 46 52
// <![CDATA[
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy7874 = 'jenny.nyman' + '@';
addy7874 = addy7874 + 'tuhatkunta' + '.' + 'fi';
document.write( '’ );
document.write( addy7874 );
document.write( ’
’ );
//n
// –>
// ]]>
// <![CDATA[
document.write( '’ );
// ]]>

Koulutuspoliittinen vastaava
Lauri Vaisto
040 756 92 00

// <![CDATA[
document.write( '’ );
// ]]>

Edellinen artikkeli
Yliopistolahjoitusten vähennysoikeus vakinaistettava!
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: töihin jäävien opiskelijoiden lukukausimaksut palautettava verohelpotuksin