Yliopistolahjoitusten vähennysoikeus vakinaistettava!

KANNANOTTO 18.1.2010
Kokoomusopiskelijat esittävät, että eduskunta vakinaistaisi luonnollisille henkilöille väliaikaisesti myönnetyn oikeuden vähentää verotuksessa yliopistoille ja korkeakouluille osoitetut rahalahjoitukset. Yliopistojen mahdollisuus kerätä monipuolista rahoitusta on turvattava myös nyt käynnissä olevan varsinaisen alkupääomituskierroksen jälkeen.
Tuloverolain mukaan yhteisöt saavat vähentää tuloistaan vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen yliopistolle tai korkeakoululle. Vähennysoikeus on myönnetty väliaikaisesti myös luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille vuoden 2010 loppuun asti. Vähennysoikeudella on haluttu tukea yliopistojen käynnissä olevia varainkeruuhankkeita. Hallitus on luvannut valtion osallistuvan yliopistojen pääomittamiseen 2,5-kertaisesti niiden vuoden loppuun mennessä keräämien lahjoitusten verran.
Yliopistot voivat käyttää valtion perusrahoituksen lisäksi pääomatuottojaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Kokoomusopiskelijat pitävät yliopistojen rahoituksen vahvistamista tärkeänä kansallisena hankkeena, johon osallistumiselle ei pidä asettaa takarajaa. Yliopistoille on turvattava oikeus tarjota yksityishenkilöille houkutteleva mahdollisuus tukea suomalaista tiedettä, taidetta ja koulutusta.

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat tyrmäävät opettajankoulutuksen mieskiintiöt!
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Koulutusvienti hyödyttämään suomalaisia opiskelijoita!