Kokoomusopiskelijat: Nollatuntisopimukset takaavat opiskelijalle jouston!

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta on erittäin huolestunut opiskelijoiden tulevaisuuden mahdollisuudesta tehdä töitä joustavasti. Kansalaisaloitepalvelussa 50 000 allekirjoitusta kerännyt, nollatuntityösopimusten kieltämiseen pyrkivä aloite sulkisi ovet työelämään monelta opiskelijalta. Suomen työllisyysaste on noin viisi prosenttia Ruotsia jäljessä, eli  tämän kaltaiseen työelämän joustojen purkuun ei ole varaa. Päinvastoin Kokoomusopiskelijat vaatii, että joustoja tulisi lisätä, jotta työhönottokynnys ja muut työllistymisen kannusteet madaltuisivat.
“Nollatuntisopimukset tarjoavat joustavan mahdollisuuden rahoittaa opintojen aikaista elämää opiskelutahdista tinkimättä. Maassa, jossa opintoajoille on asetettu tiukat enimmäisrajat, opintojen hidastamisen lisäksi työehtosopimuksen muuttaminen estäisi opiskelijoita työllistymästä”, ihmettelee Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Daniel Lahti.
Kokoomusopiskelijoiden mielestä on käsittämätöntä, mikäli työmarkkinaehtoja kovennetaan siten, että opiskeluaikainen työnteko muuttuu käytännössä mahdottomaksi.
Nykyinen opintotukijärjestelmä mahdollistaa elintason parantamisen ja vähäisen työnteon opiskelujen aikana. Nollasopimus onkin opiskelijalle hyvä keino hankkia työkokemusta jo opiskeluaikana.
“Kansalaisaloitteessa esitetään osa-aikatyölle 18 tunnin alarajaa. Voidaan pohtia, kuinka monen päätoimisesti opiskelevan on enää mahdollista sovittaa tällainen tuntimäärä opintoihinsa viikoittain”, Lahti summaa. “Opiskelijoista 79% on tyytyväisiä nollatuntisopimuksiin. Miksi korjata jotain mikä ei ole rikki ja samalla heikentää opiskelijoiden työssäkäynnin joustoa, joka nyt toimii?”
Kokoomusopiskelijat haluaa muistuttaa, että opiskelijat muodostavat muun muassa monilla kaupan sekä asiakaspalvelualoilla liikkeiden toiminnalle elintärkeän reservin. On sanomattakin selvää, että nollatuntisopimusten purkaminen vähentää työllisten opiskelijoiden määrää, joka heikentää opiskelijoiden työmarkkina-asemaa. Työelämäkontaktit sekä kokemus ovat heille elintärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta.
“On muistettava, että yritykset ovat itse toivoneet mahdollisuuksia työpaikka- ja sopimuskohtaisiin joustoihin sekä paikalliseen sopimiseen. Tämä takaisi Suomen työmarkkinoiden kilpailukyvyn kasvun pitkällä tähtäimellä. Nollatuntisopimusten kielto olisi askel taaksepäin tavoitteissa parantaa työllisyyttä ja auttaa pieniä yrityksiä”, päättää Lahti.
 
Lisätiedot:
Daniel Lahti
Puheenjohtaja
[email protected]
044  7760  773

Edellinen artikkeli
Koulusta kortistoon? – Seminaari korkeakoulutettujen työttömyydestä
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden sääntömääräinen liittokokous Tampereelle