Poliittiset nuorisojärjestöt: Suomi edelläkävijäksi ilmastotyössä

Suomen on aika tehdä konkreettisia tekoja ilmaston ja ympäristön hyväksi. Poliittiset nuorisojärjestöt rohkaisevat kansanedustajia ottamaan yhden askeleen eteenpäin ja ilmaisemaan tahtonsa julkisista sähkönhankinnoista. Eduskunnan tulee tehdä selkeä periaatepäätös ja linjata julkisiin sähkönhankintoihin vaatimus 100- prosenttisesti uusiutuvasta, kestävyyskriteerit täyttävästä sähköstä. Julkisten hankintojen lisäksi periaatepäätös ohjaisi sähkömarkkinoita oikeaan suuntaan ja voisi toimia Suomelle pidemmällä aikavälillä myös kilpailuvalttina kansainvälisillä markkinoilla.
– Ympäristöä kuluttavan sähköntuotannon aika on ohi. Suomen on otettava askel eteenpäin, näytettävä esimerkkiä, ja ostettava sähkönsä kestävästi. Me uskomme maailmaan, jossa ihmiset voivat elää kestävästi yhdessä ympäristönsä kanssa. Tämä maailma ei kuitenkaan toteudu itsestään, vaan se vaatii rohkeita päätöksiä ja askeleiden ottamista kohti tavoitetta, puheenjohtajat tiivistävät. EKOenergia on arvioinut kyseisen periaatepäätöksen kasvattavan valtion sähkönhankintamenoja noin yhdellä prosenttiyksiköllä, eli noin 700 000 eurolla. Kestävyyskriteerit edellyttävät kalateiden rakentamista vesivoimaloihin, joten kustannukset voitaisiin kattaa hallituksen kalatie-kärkihankkeesta.
– Käynnissä olevassa “Suomi 100 % uusiutuvaa” -kampanjassa kansanedustajille on lähetetty postikortit, joiden avulla he voivat julkisesti osoittaa tukensa kestävälle sähkönhankinnalle. Allekirjoittaneet nuorisojärjestöt haastavat kansanedustajat kantamaan vastuunsa tuleville sukupolville ja ottamaan selkeän kannan Suomen energia- ja ilmastopolitiikan suuntaan. Lue lisää #100prosenttia kampanjasta täältä: www.keskustanuoret.fi/100prosenttia
Lisätietoja:
Marianna Kupias, puheenjohtaja, Kokoomusopiskelijat, +35840 2399029
Hilkka Kemppi, puheenjohtaja, Keskustanuoret, +358 503846820
Anniina Sippola, puheenjohtaja, Keskustan Opiskelijaliitto, +35850 3897260
Mikkel Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Demarinuoret, +358400765002
Elisa Gebhard, puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK, +358505751723
Saara Ilvessalo ja Jaakko Mustakallio, puheenjohtajat, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, 040 0504089, 045 6520589
Remo Ronkainen, puheenjohtaja, KD Nuoret, 0505958819
Ida Schauman, puheenjohtaja, RKP-nuoret, +358 40 18 24969
Anni Ahlakorpi, puheenjohtaja, Vasemmistonuoret, +358 405454753
Pinja Laukkanen, puheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat, +358401402229

Edellinen artikkeli
Kokoomusnuoret ja Kokoomusopiskelijat: Järjestöt yhteiseen mielenilmaukseen Venäjän sotatoimia vastaan
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta