Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta

Kokoomusopiskelijat julistaa vuoden 2017 kuntavaalit sivistyksen ja digitalisoituvan modernien uudistusten airueeksi. Suomi elää suurten uudistusten aikaa sekä aluehallinnon, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta. Kunnissa seistään uuden huomisen kynnyksellä. Ensi keväänä Suomessa määritellään uudelleen se, mitä kunnilta tulevaisuudessa halutaan.
Kokoomusopiskelijat peräänkuuluttavat tulevaisuuden kunnilta entistä voimakkaampaa sivistystoimijuutta. Kuntien on otettava paikkansa sivistys- ja kulttuuripalveluiden tuottajana ja vaikuttavana sivistystyön tekijänä.
Sivistyskunta rakennetaan vahvasta peruskoulutuksesta ja maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Sivistyskunnan ytimessä ovat kuntalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua, harrastaa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Tasa-arvoisia mahdollisuuksia on tuettava ottamalla käyttöön kuntatason reaaliaikaisia e-vaikuttamisen kanavia. Äänestäminen kerran neljässä vuodessa ei 2020-luvun maailmassa enää riitä.
Sivistyskunnassa kohtuuhintaisten kulttuuripalveluiden on oltava kaikkien saatavilla. Kynnystä kulttuuriharrastuksiin on madallettava muun muassa kulttuuripasseilla sekä lasten ja nuorten varhaisella tutustuttamisella kulttuuritarjontaan. Kirjastojen on oltava avoimia oppimisympäristöjä, joissa kirjan lainaamisen lisäksi onnistuu opiskelu, työskentely sekä harrastaminen.
Kuntien on toimittava aktiivisina liikuntakulttuurin ja hyvinvoinnin edistäjinä. Kokoomusopiskelijat peräänkuuluttaa maksuttomien liikuntaharrastusten, riittävien tilaresurssien sekä korkeakoululiikunnan tärkeyttä. Esimerkiksi alle 18-vuotiaiden maksuttomia liikuntavuoroja kuntien tiloissa tulisi tukea vahvemmin.
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan liittokokous hyväksyi Kokoomusopiskelijoiden kuntavision kevään 2017 kuntavaaleja ja tulevaa valtuustokautta varten. Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus kouluttautua ja harrastaa.
Lisätietoja:
Marianna Kupias
Puheenjohtaja
[email protected]
044 239 9029
Jenni Vartiainen
Pääsihteeri
[email protected]
0440320789

Edellinen artikkeli
Poliittiset nuorisojärjestöt: Suomi edelläkävijäksi ilmastotyössä
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden 50. liittokokouksessa kuntavisio, sääntömuutos ja uusia toimijoita