Poliittiset opiskelijajärjestöt: Ammattikorkeakoulutuksen laatu voidaan vielä turvata

*Poliittiset opiskelijajärjestöt: Ammattikorkeakoulutuksen laatu voidaan vielä turvata*
Allekirjoittaneet poliittiset opiskelijajärjestöt vaativat lisäleikkauksia ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoihin. Valtion budjettiraamia neuvoteltaessa ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja vähennettiin valtakunnanlaajuisesti 2030. Poliittiset opiskelijajärjestöt vaativat selviä lisäleikkauksia aloituspaikkoihin, jotta asetetut säästötavoitteet voidaan saavuttaa ilman koulutuksen laadun laskua.
”On tärkeää, että meillä on laadukasta korkeakoulutusta myös jatkossa. Paras ja tehokkain tapa varmistaa koulutuksen laatu, leikkaamatta muista resursseista, on yksiselitteisesti aloituspaikkojen vähentäminen”, huomauttavat puheenjohtajat.
Työelämään korkeakoulutettavien tulevaisuutta ei saa vaarantaa vain lyhyen tähtäimen voittoja tavoittelemalla. Tilannetta pitää pystyä tarkastelemaan pitkäjänteisemmin. Syksyn tavoite- ja tulosneuvotteluissa tulee määritellä korkeakoulukohtaiset lisäleikkaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauselementeistä TASO-neuvottelut kohdistavat ohjausvaikutukset parhaiten korkeakoulu- ja koulutusalakohtaisesti. Näin ollen näissä neuvotteluissa voidaan juustohöylän sijaan keskittyä täsmäleikkauksiin kannattamattomien koulutusohjelmien aloituspaikkojen vähentämiseksi. Koulutusohjelmien lakkautuspäätösten on pohjauduttava tarkkoihin selvityksiin ja arvioihin työvoiman tarpeesta, koulutuksen laadusta, työllistymisestä ja tehokkuudesta.
”Nyt toteutettavat aloituspaikkaleikkaukset eivät riitä. Tarvittavien säästöjen saavuttamiseksi on pakko leikata yksikköhinnoista ja siten koulutuksen laadusta. Onko tämä opiskelijan etu?”, kysyvät puheenjohtajat.
Tulevassa ammattikorkeakoululakiuudistuksessa on äärimmäisen tärkeää säätää ammattikorkeakouluille lakisääteisen oikeushenkilön asema, jotta korkeakoulut voivat joustavammin ja paremmin säädellä koulutuksen suunnitteluaan alakohtaisesti vastaamaan alueellista tarvetta.
”Muistakaa arvoisa ministeri Gustafsson, että nyt tehdään valinnat ja päätökset tulevaisuuden ammattikorkeakoulutuksesta. Tällaiset päätökset tulee tehdä harkiten.”, linjaavat puheenjohtajat.
 
Helsingissä 28.5.2012
Akseli Hakala, puheenjohtaja
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
Sarita Niemi, puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK
Petri Honkonen, puheenjohtaja
Keskustan opiskelijaliitto – KOL
Hanna Hakko & Aleksi Laine, puheenjohtajat
ViNO – Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
Matias Kallio, puheenjohtaja
Liberaalit opiskelijat LSK
 
Lisätietoja:
Akseli Hakala, Kokoomusopiskelijat (044-7760773), [email protected]
Sarita Niemi, SONK (045-1129299), [email protected]
Petri Honkonen, KOL (050-3897260), [email protected]
Hanna Hakko, ViNO (050-3040180), [email protected]
Matias Kallio, LSK (040-8423928), [email protected]

Edellinen artikkeli
Puheenjohtajan vappupuhe Hämeenlinnan torilla 1.5.2012
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat toivoo kansanedustaja Sofia Vikmania ehdolle puoluejohtoon