Kokoomuslaisen politiikan kysyntä konkretisoitui vahvana ehdokasmäärän kasvuna edustajistovaaleissa

Kokoomuslaisten ehdokkaiden määrissä ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajistovaaleissa vahvaa kasvua valtakunnallisesti.

Edustajistovaalit käydään kaikissa Suomen korkeakouluissa Helsingin ja Tampereen yliopistoja lukuunottamatta. Edarivaaleissa valitaan ylioppilas- ja opiskelijakunnille edustajistot, jotka käyttävät järjestöissä korkeinta valtaa. Edustajistot päättävät muun muassa poliittisista linjoista ja tavoitteista, budjetista sekä valitsevat ylioppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset.

Kokoomusopiskelijoiden vt. puheenjohtaja Niina Hämäläinen pitää kehitystä odotettuna.

“Kokoomuksella on vahvaa kysyntä korkeakouluissa ja puolueen valtakunnallinen suosio siivittää selkeästi myös näitä vaaleja. Edustajistovaaliteemamme purevat selkeästi korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Pidämme edustajistovaaleissa ääntä esimerkiksi tulorajojen pysyvästä nostosta, opiskelijakulttuurin elävöittämisestä koronan jälkeen, mielenterveyspalveluiden paremmasta saatavuudesta, vastuullisesta edunvalvonnasta ja taloudenpidosta sekä mahdollisuuksista sovittaa opiskelu opiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopiviksi”, Hämäläinen linjaa.

Kokoomusopiskelijat kertovat, että ehdokasmäärä on kasvanut huomattavasti muun muassa Aalto-yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi AYY:ssä Kokoomuksen suhteellinen ehdokasmäärä kasvoi 6,8 prosentista 14,6 prosenttiin kaikista ehdokkaista. Samaan aikaan edustajistovaalien kokonaisehdokasmäärä yleisesti on ollut laskussa läpi korkeakoulukentän.

“On valitettavaa, että suurimmassa osassa korkeakouluja ehdokasmäärät ovat laskeneet voimakkaasti koronan tuomien haasteiden vuoksi. Samalla on rohkaisevaa huomata, että ehdokashankintamme ja vaaliteemamme ovat toimineet niin hyvin, että tätä trendiä vasten olemme pystyneet kasvattamaan sekä absoluuttista että suhteellista ehdokasmäärää ympäri Suomen. Iso kiitos tästä kuuluu sisarliitollemme Kokoomusnuorille, paikallisille vaalipäälliköille, työntekijöille ja aktiiveille”, toteaa Kokoomusopiskelijoiden pääsihteeri Joonas Pulliainen.

“Pidämme selkeänä viestinä sitä, että maltillisen oikeistolaiselle politiikalle on kysyntää korkeakouluissa. Menestyksellisen ehdokasasettelun jälkeen aloitamme valtakunnallisen vaalityön yhdessä Kokoomuksen Nuorten Liiton kanssa ja uskomme, että kokoomuksen kasvanut ehdokasmäärä konkretisoituu vaalivoittona loppusyksystä”, Hämäläinen päättää.

Lisätiedot:

Niina Hämäläinen
Kokoomusopiskelijoiden vt. puheenjohtaja
[email protected]
044 3028294

Joonas Pulliainen
Kokoomusopiskelijoiden pääsihteeri
[email protected]
0400 195093

Edellinen artikkeli
Terapiatakuu sopii hallituksen agendaan vain juhlapuheissa
Seuraava artikkeli
Lukeeko hallitus omista päätöksistään nykyään Twitteristä?