Kokoomusopiskelijat hakee työryhmäpuheenjohtajia ja työryhmäjäseniä toimikaudelle 2012

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ja sen hallitus on päättänyt kokouksessaan 2/2012 avata haun puheenjohtajista Kokoomusopiskelijoiden sisäisiin työryhmiin. Hallitus on päättänyt kokouksessaan, että Kokoomusopiskelijoiden työryhmissä vuonna 2012 toimii kaksi puheenjohtajaa, toinen liittohallituksesta ja toinen hakuprosessin kautta jäsenyhdistyksistä. Lisäksi työryhmiin voi ilmoittautua jäseneksi kuka tahansa Kokoomusopiskelijoiden jäsen. Työryhmät kokoontuvat Kokoomusopiskelijoiden tapahtumien yhteydessä ja niiden välillä sähköisesti.

 

Haussa ovat seuraavien työryhmien puheenjohtajat (suluissa vastaava liittohallituksen jäsen):

Järjestötyöryhmä (Viktor Norrman)

Aate- ja tavoitetyöryhmä (Eero Haapalehto)

Kansainvälisten asioiden työryhmä (Jani Johansson)

Vaalityöryhmä (Jarkko Tuunainen)

 

Työryhmien toimintaraamit hallitus on määritellyt seuraavasti:

 

Järjestötyöryhmä: Työryhmä kerää onnistuneita käytänteitä paikallisyhdistyksiltä

tapahtumista ja tempauksista. Saatetaan aiemmin tuotetut materiaalit yhdistysten

käyttöön. Työryhmä kerää palveluita ja toimintoja, joita Liitto voi tuottaa

yhdistyksille. Työryhmä tukee Liiton strategiatyötä.

 

Aate- ja tavoitetyöryhmä: Puoluekokousaloitteiden kartoittaminen keväällä,

Tuhatkunnan poliittisen linjan freesaaminen ja linjaaminen. Jäsenkyselyn

toteuttaminen ja jatkotyöstäminen.

 

KV-työryhmä: Viedään Tuhatkuntalaista ajattelumaailmaa EU-päätöksentekoon.

Työryhmä pohtii EU-tason työskentelyä ja linjoja. Pohjoismainen yhteistyö

uudelleenmietintään. Varmistetaan KV-strategian loppuunsaattaminen.

 

Vaalityöryhmä: Keskeinen tavoite kuntavaalit ja tulevat edustajistovaalit.

Valmistaudutaan jo seuraavan vuoden edustajistovaaleihin. Jalkautetaan Haapalehdon

valmistelema edustajistovaalistrategia.

 

Työryhmät päättävät itse omasta kokoontumisaikataulustaan ja –tavastaan tapahtumien välillä. Puheenjohtajat raportoivat työryhmätoiminnasta hallitukselle säännöllisin väliajoin.

 

Vapaamuotoiset puheenjohtajahakemukset tulee lähettää pääsihteerille osoitteeseen [email protected] 28.3.2012 mennessä. Laita otsikkokenttään viesti ”Puheenjohtajahakemus / (Haluamasi työryhmä)”

 

 

Työryhmiin voi ilmoittautua oheisen linkin kautta: http://www.webropol.com/P.aspx?id=601824&cid=153104295

 

Kokoomusopiskelijoiden puolesta,

 

Saku Jokisalo

pääsihteeri

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden talvikorkeakoulu 31.3.-1.4.2012
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Yhteistä panostusta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi