Kokoomusopiskelijat: Lasten hankkiminen ei ole liiketoimintaa!

Kokoomusopiskelijat evästää syksyn työmarkkinaneuvotteluja vaatimalla vanhemmuuden kustannusten siirtämistä valtiolle ja niiden rahoittamista palkan sivukuluista. Nykyisin vanhemmuuden kustannukset kohdistuvat pääosin naisten työnantajille aiheuttaen heille merkittävän taloudellisen rasitteen.
Kokoomusopiskelijat pitää huolestuttavana nykyistä tilannetta, jossa yritys henkilöstöä rekrytoidessaan joutuu arvioimaan, onko työhön otettava hankkimassa perheenlisäystä. Tällöin valinta kohdistuu helposti kahdesta pätevästä hakijasta miespuoliseen pienempien kustannusten vuoksi. Tämä on Kokoomusopiskelijoiden mielestä väärä ja epätasa-arvoinen signaali myös opintojen lopussa oleville naisille.
”Työurien pidentämiseksi ja pätkätöiden vähentämiseksi muutos nykytilanteeseen olisi tärkeä askel eteenpäin. Nuori korkeasti koulutettu nainen on todennäköisin pätkätyöläinen”, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Akseli Hakala
Kokoomusopiskelijat pitää kustannusten siirtämistä valtiolle parhaiten yhdenvertaisuutta edistävänä ratkaisuna, sillä se vähentää yritysten kohtaamia riskejä. Erityisesti pienille yrityksille vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttoman kovia. Pahimmassa tapauksessa vanhemmuuteen liittyvät riskit voivat estää yrityksen kasvun ja sitä kautta mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja heikkenevät.
“Vanhemmuus on hieno ja arvokas asia, mutta se ei ole osa yrityksen toimintaa. On otettava mallia Ruotsista, jossa valtio vastaa vanhemmuuden kustannuksista”, toteaa Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Mikko Pousi.
Naisten osallistuminen työelämään on jo pitkään ollut todellisuutta. Kokoomuksen Opiskelijaliitto vaatii myös Kokoomukselta tiukempia toimia epäkohdan muuttamiseksi, jotta tasa-arvoisesta työelämästä saadaan todellisuutta.
“Tämän selkeän epäkohdan korjaaminen olisi aidoimmillaan mahdollisuuksien tasa-arvoa edistävää työtä”, muistuttaa liittohallituksen jäsen Jenni Vartiainen.
Kokoomusopiskelijat vaatii työmarkkinajärjestöjä ja hallitusta kantamaan vastuunsa ja ottamaan asian huolelliseen käsittelyyn syksyn neuvottelukierroksella sekä tekemään tarvittavat muutokset.
Helsingissä 10.8.2013
Akseli Hakala
puheenjohtaja
Mikko Pousi
hallituksen jäsen
Jenni Vartiainen
hallituksen jäsen
Lisätietoja:
puheenjohtaja Akseli Hakala, 044 7760 773 ([email protected])

Edellinen artikkeli
Mielipidekirjoitus: Tuleville sukupolville ei saa kasata lohdutonta velkataakkaa
Seuraava artikkeli
Kutsu Kokoomusopiskelijoiden syyskorkeakouluun Rovaniemelle 14.-15.9.2013