Kokoomusopiskelijat: Onko kansainvälistyminen opiskelijalle mahdollisuus vai hidaste?

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta vaatii, että suomalaisessa koulutuspolitiikassa huomioidaan entistä paremmin tulevaisuuden työelämässä vaadittavat kansainvälistymisen tarpeet. Lisäksi koulutusjärjestelmän on perusasteelta asti vastattava tähän tarjoamalla riittävät ja monipuoliset kieliopinnot jokaiselle opiskelijalle.

Liiton puheenjohtaja Daniel Lahden mukaan kaikille opiskelijoille on tarjottava sujuva mahdollisuus vaihto- tai harjoittelujaksoon ulkomailla, sillä ulkomailla kerrytetty kokemus on nykyisessäkin työelämässä jo välttämättömyys.

 “Ulkomailla kerrytetty kokemus tuo opiskelijalle välttämätöntä lisäarvoa hänen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen osaamiseensa. Lisäksi kansallisella tasolla kasvatamme suomalaisten työntekijöiden kilpailukykyä osana globaaleja työmarkkinoita”, Lahti toteaa.

Suomalaiset nuoret suhtautuvat vaihto-opiskeluun ja työharjoitteluihin ulkomailla erittäin myönteisesti, mutta aktiivisuus vaihtoon lähtemisesessä ei ole viime vuosina juurikaan kasvanut. Korkeakouluista vaihtoon lähtee vuosittain reilu 10 000 opiskelijaa (CIMO). Määrä on pysynyt tasaisena siinä missä trendi toisella asteella on 2000-luvulla ollut huomattavasti sahaavampi.

Puheenjohtaja Lahti esittää huolensa vaihto-opiskelijoiden määrästä: “Suunta ei ole mairitteleva. CIMOn vuoden 2013 tilastojen mukaan korkeakouluista vaihtoon lähti vain 3,8 prosenttia kaikista opiskelijoista. Jos opiskelijat eivät omatoimisesti hakeudu kerryttämään kokemuksia ulkomailta, herää kysymys, koetaanko mahdollisuus näihin jaksoihin ennemminkin opiskeluja hidastuttavana tekijänä kuin mahdollisuutena.”

Kokoomusopiskelijat linjaa, että kansainvälisyyttä tukevalle koulutuspolitiikalle on nyt huutava tarve. Tulevaisuuden tekijöiden urat ovat yhä suuremmassa määrin kansainvälisiä, jolloin jo opiskeluaikana kerrytetyt kokemukset ulkomailta ovat eduksi. Suomen kilpailukyky turvataan parhaiten mahdollistamalla jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus vaihto- tai harjoittelujaksoon ulkomailla opintojensa aikana. Myös läpi koulutaipaleen tapahtuvan kielikoulutuksen on tuettava tätä niin, että opiskelijalle taataan monipuolisen ja joustavan kielitarjonta huolimatta siitä, mitä koulua hän käy ja missä opiskelee.

Kokoomusopiskelijat katsoo, että kansainvälinen osaaminen on osa henkilökohtaista ja ammatillista osaamista, jossa jokaisen on mahdollista luoda itselleen oma erityisosaamisalue sekä luoda kansainvälisiä kontakteja. Vähittäisvaatimus on se, että suomalainen koulukenttä luo toimivat mahdollisuudet ja kannusteet matalan kynnyksen kansainvälistymiselle.
“Liiton tavoite on selkeä. Vaadimme, että suomalainen koulu  on perusasteelta korkeakouluihin saakka avoimesti kansainvälinen ja monikulttuurinen ympäristö, jossa suomalainen kulttuuriperimä seurustelee hyvässä sopusoinnussa globaalien vaikutteiden kanssa. Kansainvälistyminen ja Suomen kilpailukyky tarvitsevat kielitaitoisia, vieraita kulttuuriympäristöjä tuntevia osaajia. Kansainvälisen liikkuvuuden on oltava arkipäivää jokaiselle opiskelijalle. Koulutuspolitiikan ja käytännön toteuttamisen on vastattava tähän”, Lahti toteaa lopuksi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja
[email protected]
044  7760  773

Jenny Thuneberg
Liittohallituksen jäsen
[email protected]
050 5911 499

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden Daniel Lahti: Hallituskautta jäljellä 50 työpäivää – Jäitä hattuun Kiuru
Seuraava artikkeli
Koulusta kortistoon? – Seminaari korkeakoulutettujen työttömyydestä