Kokoomusopiskelijat: Tulorajojen nosto pohjoismaiselle tasolle ja opintotuesta opintotili

Tiedote 17.1.2019
heti vapaa julkaistavaksi

Kokoomusopiskelijat: Tulorajojen nosto pohjoismaiselle tasolle ja opintotuesta opintotili
Kokoomusopiskelijat haluaa uudistaa opintotuen nykyistä yksinkertaisemmaksi, joustavammaksi ja kannustavammaksi. Samalla myös tulorajoja tulisi korottaa, kuten ministeri Terholle tänään luovutettu raportti ehdottaa.
– Pitkäaikainen tavoitteemme on ollut nostaa opintotuen tulorajat pohjoismaiselle tasolle. Ehdotus opiskelijoiden vuositulorajojen korottamisesta 50 prosentilla olisi todella tarpeellinen uudistus, kommentoi Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.
Tulorajojen korottaminen mahdollistaisi nykyistä suurempien lisätulojen hankkimisen, mikä parantaisi monen opiskelijan toimeentuloa. Samalla myös valtion kassaan karttuisi 5,9 miljoonaa euroa lisää vuodessa verotulojen muodossa.
Kokoomusopiskelijoilla on malli opiskelijan sosiaaliturvan kokonaisuudistukseksi. Opintotuesta tulisi tehdä opintotili. Tällä tarkoitetaan opiskelijan sosiaaliturvaa, jossa opintotuki, asumistuki ja opintolaina muutetaan perustilin kaltaiseksi järjestelmäksi.
– Opintotilimalli korjaa opiskelijan toimeentuloon liittyviä epäkohtia ja ongelmia. Se esimerkiksi joustaa paremmin elämäntilanteen mukaan, kun välillä tililtä voi nostaa enemmän ja välillä vähemmän tukea, kertoo Takatalo.
Opintotilin ajatuksena on, että valtio laittaa tilille opintojen alussa pienen peruspääoman ja opiskelija voi sen jälkeen nostaa tililtä tukea kuukausittain tarpeensa mukaan. Tili voi mennä miinukselle, jolloin tuki muuttuu opintolainaksi, mutta toisaalta suoritettujen opintopisteiden myötä tilille karttuu taas lisää varoja. Nykyisen jäykän järjestelmän sijaan sallittaisiin portaistettu opintolainan hyvitys, jonka suuruus määräytyy opintojen etenemisen perusteella.
– Nykyinen opintotukijärjestelmä ei kannusta opintojen nopeaan edistymiseen tai monilla aloilla lähes välttämättömään työkokemuksen kartuttamiseen opintojen ohessa. Opintotilimallin periaate sisältää myös opiskelijan tulorajojen korottamisen ja reaaliaikaisen tulojen seurannan. Joustava opintotili mahdollistaa myös entistä paremmin sivutoimisen yrittäjyyden opintojen ohessa, sanoo Takatalo.
Kokoomusopiskelijoiden opintotilimalli esitellään viikonlopun Kokoomusristeilyllä yhdessä muiden Kokoomusopiskelijoiden vaali- ja hallitusohjelmatavoitteiden kanssa.
Lisätietoja:
Janika Takatalo
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
+358 44 982 0465
[email protected]
 

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden Takatalo: Ruokakysymykset ratkaistava pikaisesti ilmaston muuttuessa
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat hakevat viestintäkoordinaattoria!