Kokoomusopiskelijoiden eurovaaliteesit 2014 julki

parempi-eurooppa-syntyy-ongelmia-ratkaisemalla iso

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta on halunnut kiinnittää eurovaalien alla huomion nuorisolle ja opiskelijoille tärkeiden asiakysymysten edistämiseen. Olemme yhteisvoimin valmistelleet kolme keskeistä kärkiteemaa, jota toivomme etenkin kokoomuslaisten ehdokkaiden ja varsinkin valittujen Euroopan parlamentin jäsenten edistävän kampanjoissaan ja käyttävän näitä teemoja oman työnsä tukena. ”Haluamme toimia ajatuksenherättäjinä myös keskustelussa siitä miten meidän tulisi toimia aktiivisina vaikuttajina Euroopassa, sillä mielestämme Euroopan Unionia ja koko Eurooppaa kehitetään parhaiten keskeisissä asemissa vaikuttaen eikä ulkolaidalta huutelemalla”, linjaa kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Daniel Lahti

Teemoissamme korostuvat ympäristö, työ ja työvoiman liikkuvuuden parempi mahdollistaminen sekä kansainvälisten mahdollisuuksien kehittäminen etenkin nuorille ja opiskelijoille.  Alta löytyvät kärkiteemamme tiivistetyssä muodossa. Lisätietoa kannattaa etsiä myös osoitteesta: https://www.kokoomusopiskelijat.fi/eurovaalit-2014/

 

1)    Markkinat ratkaisemaan ilmastonmuutosta

Tosiasiat on tunnustettava: ihmisten toiminnan aiheuttamilla päästöillä on merkittävä ilmastoa lämmittävä vaikutus. Hallitsematon ilmastonmuutos on merkittävä uhka vauraudelle ja hyvinvoinnille. Ilmastonmuutosta ei valitettavasti kuitenkaan torjuta villasukkia kutomalla tai trendikästä luomuruokaa syömällä. Toimivin ratkaisukeino onkin markkinamekanismin, täysimääräinen hyödyntäminen. Ilmaston kannalta on yhdentekevää, missä päästöt syntyvät. Päästökauppaa on siis laajennettava koskettamaan tasaisesti kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä, toimialasta ja paikasta riippumatta. Ilmastopolitiikka ajettiin finanssikriisin myötä Euroopan Unionin päätöksenteon ulkokehälle.  Ilmasto ei kuitenkaan odota, jonka takia toimivan ilmastopolitiikan aika on nyt.

 

2)   Työnteon edellytykset yhtäläisiksi

Maailmaa koettelee globaali talouskriisi. Valtioiden kassat hupenevat, velanotto lisääntyy ja työttömyys on kovassa nousussa. Jotta kasvava työttömyys saataisi taltutettua ja kansantalous nousuun, tarvitsemme vielä avoimemmat työmarkkinat. Ihmisten mahdollisuuksia liikkuvuuteen on parannettava ja yrittämisen lähtökohdat on saatava samanlaisiksi kaikkialla Euroopan alueella.  Työlainsäädäntöä on yhtenäistettävä Euroopan alueella ja siitä on tehtävä kannustavaa. Työnteon on oltava aina kannattavampaa kuin paikoilleen jääminen. Työlainsäädännön uudistuksessa tarvitsemme yhtäläiset työntekijöiden perusoikeudet. Liikkuvuuden parantamisessa tarvitsemme myös kannustimet toiseen maahan muuttamiseen ja rohkeutta kokeilla uutta. Yrittäminen on lähitulevaisuuden uusi laaja työmuoto. Yrittämisen lainsäädäntöä on kevennettävä.

 

3)   Kansainvälistyminen osana suvaitsevampaa ja integroituneempaa Eurooppaa

Korkeakoulut sivistävät opiskelijoita monella eri tavalla. Opiskelijavaihdolla on tärkeä rooli korkeakoulutuksen yleissivistävästä näkökulmasta. Vaihdon aikana opiskelijat oppivat käytännön kokemusten kautta ymmärtämään maailmaa ja erilaisuutta paremmin. Kokoomusopiskelijat näkee, että opiskelijoita olisi kannustettava vaihto-opintoihin entistä enemmän.. Kasvanut yksilöiden kansainvälisyyden taso torjuu impivaaralaisuutta ja lisää luovuutta, mikä on perusta innovaatioiden synnylle. Erasmus-projektin kaltaisia kannustimia opiskelijoiden liikkuvuuteen on luotava myös opiskelijoiden harjoittelun ja työn perässä muuttamisen tukemiseksi. Vain liikkuvuutta ja yhteistä eurooppalaista identiteettiä kehittämällä voimme saada maailmaa ymmärtäviä nuoria osaajia unionin alueelle.

 

Lisätietoja:

Daniel Lahti, puheenjohtaja, p. 044 7763 773, [email protected]

Lauri Koponen, varapuheenjohtaja, 040 5233 563, [email protected]

Edellinen artikkeli
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää Carolina Nysténiä eurovaaliehdokkaaksi
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden aloitteet Kokoomuksen puoluekokoukseen