Kokoomusopiskelijoiden liittokokous Helsinkiin

leijonaKokoomusopiskelijoiden liittohallitus on kokouksessaan 22.5.2016 päättänyt myöntää Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n 50. sääntömääräisen liittokokouksen Kansallisten Ylioppilaiden järjestettäväksi. Liittokokous järjestetään 26. -27.11.2016 Helsingissä.

Läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa on lisäksi liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, aluejärjestöillä, kannattajajäsenillä, liittohallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä ja eduskuntaryhmän jäsenillä, puolueen ja puolueen muiden valtakunnallisten jäsenliittojen edustajilla sekä puolueen äänenkannattajien edustajilla sekä erikseen myönnettäessä muillakin median edustajilla. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä  hyväksytään kokouksen julkilausumat. Kokouksessa valitaan lisäksi liitolle  liittohallituksen jäsenet vuodelle 2017.

Tarkempia tietoja liittokokouksesta ja ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin.

Edellinen artikkeli
Puoluekokousaloitteet 2016
Seuraava artikkeli
Korpilampi -seminaari 2016