Kuntavaalirahoituksen hakemus Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n henkilöjäsenille kuntavaaleissa 2012

Avustushakukuulutus 3.9.2012

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n hallitus on päättänyt avustaa henkilöjäseniään kuntavaaleissa. Tukea myönnetään maksimissaan 799e ehdokasta kohden.

Myöntämiskriteerit ovat seuraavat:

Ehdokkaan tulee olla Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n (myöhemmin Tuhatkunta) henkilöjäsen 18.9. mennessä. Lisäksi tukea hakevan ehdokkaan tulee antaa suostumuksensa henkilötietojensa käyttämiseen Tuhatkunnan omalla verkkosivulla ehdokaslistauksessa sekä muussa Tuhatkunnan kuntavaalimarkkinoinnissa. Lisäksi kuntavaaliehdokkaista ja läpi menneistä tuhatkuntalaisista kerätään lista, jolle lähetetään tietoa ja informaatiota Tuhatkunnan toiminnasta.

Tuki myönnetään hakemuksen perusteella. Hakemus jätetään sähköisesti myöhemmin ilmoitettavan lomakkeen kautta. Hakemuksessa tulee käydä ilmi tukea hakevan henkilön oma tavoite kuntavaaleissa, tausta tuhatkuntayhdistyksissä ja/tai liittotasolla sekä aikaisemmat relevantit luottamustoimet kuntatasolla ja opiskelija- /nuorisojärjestöissä. Edellytämme myös selvityksen vaalirahoitusilmoituksen yhteenvedon mukaisesti arvion ehdokkaan vaalirahoituksen tuloista ja menoista sekä tietoa muualta saaduista tuista.

Tuki haetaan oheisen lomakkeen kautta. Ehdokas on itse vastuussa luovuttamistaan tiedoista. Tuhatkunnan liittohallitus tekee päätöksen kaikista myönnettävistä tuista kokouksessaan 11/2012, joka pidetään 22.9. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 19.9.klo 23.59.

Linkki hakulomakkeeseen: http://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin544572&SID=a9cffc4f-ea17-4b63-b228-007f23304b4f&dy=99278567

Myönnetyt avustukset maksetaan joko ehdokkaan tukitilille tai vaihtoehtoisesti kulukorvausta vastaan, ei suoraan ehdokkaan omalle tilille.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Saku Jokisalo, 044-7343373 ([email protected])

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden syyskorkeakoulu Kuopiossa 15.-16.9.2012
Seuraava artikkeli
Poliittiset opiskelijajärjestöt: Opiskelijajärjestöt marssivat korkeakouluihin poliittisen osallistumisen ja demokraattisen vaikuttamisen puolesta