Poliittiset opiskelijajärjestöt: Opiskelijajärjestöt marssivat korkeakouluihin poliittisen osallistumisen ja demokraattisen vaikuttamisen puolesta

TIEDOTE
(På svenska, se nedan)
Poliittiset opiskelijajärjestöt:
Opiskelijajärjestöt marssivat korkeakouluihin poliittisen osallistumisen ja demokraattisen vaikuttamisen puolesta
Poliittiset opiskelijajärjestöt marssivat torstaina 20.9. korkeakouluihin vaatiakseen yhtäläisiä mahdollisuuksia esitellä toimintaansa korkeakoulujen tiloissa. Monessa korkeakoulussa poliittista toimintaa harjoittavat yhdistykset ovat edelleen hyvin eriarvoisessa asemassa muihin yhdistyksiin nähden esimerkiksi korkeakoulujen tilojen käyttämisessä.
Poliittinen vaikuttaminen on perustavanlaatuinen osa yhteiskunnan toimintaa. Se on myös demokraattisen järjestelmämme toimimisen edellytys. On käsittämätöntä, kuinka useat ammattikorkeakoulut ja yliopistot eivät hyväksy tiloissaan demokratian edistämiseen tähtäävää toimintaa. Sisäänmarssin avulla poliittiset opiskelijajärjestöt haluavat nostaa tämän vakavan epäkohdan keskusteluun ja tuoda kansanvallan ja sen tekijät aktiiviseksi osaksi korkeakouluyhteisöä.
Opiskelijoita tulee kannustaa osallistumaan yhteiskunnallisesti. Myös laki edellyttää korkeakouluja kasvattamaan opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen. Demokraattisen päätöksenteon ja kansanvallan peruslähtökohtien tuntemus on edellytys yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Tämän edistäminen on kuitenkin vaikeaa, mikäli maamme korkeinta koulutusta antavat laitokset estävät tiedon levittämisen ja avoimen jakamisen.
”Vaadimme tasavertaisia mahdollisuuksia toimia osana korkeakouluyhteisöä. On kaikkien etu, että opiskelijoista kasvaa aktiivisia ja tiedostavia kansalaisia – siihen kuuluu myös poliittisen järjestelmän tunteminen”, poliittisten opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat muistuttavat.
Politiikan sisäänmarssi järjestetään nyt toista kertaa, ja se tuo poliittisen toiminnan korkeakouluihin kaikkiaan yhdellätoista paikkakunnalla. Päivän aikana poliittiset opiskelijajärjestöt esittelevät toimintaansa korkeakoulujen tiloissa ja kutsuvat kaikki opiskelijat mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin.
Marssin suojelijana toimii opetusministeri Jukka Gustafsson.
Lisätietoja ja yhteydenotot:
Puheenjohtaja Petri Honkonen, puh.050 389 7260
Keskustan Opiskelijaliitto KOL
Puheenjohtaja Akseli Hakala, puh. 044-7760773
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
Puheenjohtaja Aki Ruotsala, puh. 050-546 3576
Kristillisdemokraattiset nuoret
Puheenjohtaja Matias Kallio, puh. 040-8423928
Liberaalit Opiskelijat LSK
Puheenjohtaja Simon Elo, puh. 0400-988 960
Perussuomalaiset Nuoret
Puheenjohtaja Sarita Niemi, puh. 045-112 9299
Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK
Puheenjohtaja Milla Jurva, puh. 040-5496038
Vasemmisto-opiskelijat VASOP
Puheenjohtaja Aleksi Laine, puh. 040-5270454
Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO
PRESSMEDDELANDE
De politiska studerandeförbunden:
Studerandeorganisationerna marscherar till högskolorna för att uppmärksamma demokratiskt deltagande och demokratisk påverkan
På torsdagen den 20.9 marscherar de politiska studerandeorganisationerna in i högskolorna. Organisationerna kräver jämlika möjligheter att presentera sin verksamhet i högskolornas utrymmen. Vid många högskolor är föreningar som utövar politisk verksamhet fortfarande i en mycket ojämlik position i jämförelse med icke-politiska föreningar vad gäller exempelvis användandet av högskolornas utrymmen.
Utövandet av politisk verksamhet är en fundamental del av ett fungerande samhälle. Det är även en förutsättning för att vårt demokratiska system ska fungera. Det är ofattbart att ett flertal yrkeshögskolor och universitet inte i sina utrymmen tillåter verksamhet vars syfte är att främja demokratin. Med hjälp av den politiska inmarschen vill de politiska studerandeförbunden ta upp detta allvarliga missförhållande till diskussion. Därtill vill förbunden att demokratiska aktörer inkluderas som aktiva parter i högskolesamfundet.
Studerande ska uppmuntras till samhällelig verksamhet. Även lagen förutsätter att högskolorna ska fostra studerande till aktivt medborgarskap. En grundförutsättning för deltagandet i samhällelig verksamhet är att det finns en kunskap om det demokratiska beslutsfattandet. Främjandet av detta ändamål är ändå svårt ifall de instanser som erbjuder den högsta utbildningen i landet hindrar ett öppet spridande och en öppen utdelning av information.
”Vi kräver jämlika möjligheter att verka som en del av högskolesamfundet. Det är till allas fördel att studerande utvecklas till politiskt medvetna och aktiva medborgare och till detta hör även en kunskap om det politiska systemet”, påminner ordförandena för de politiska studerandeförbunden.
Den politiska inmarschen arrangeras nu för andra gången och den uppmärksammar i år politisk verksamhet i högskolor på elva orter. Under dagen presenterar de politiska studerandeförbunden sin verksamhet i högskolornas utrymmen och förbunden välkomnar alla studerande med i det gemensamma påverkningsarbetet.
Evenemangets beskyddare är utbildningsminister Jukka Gustafsson.
Tilläggsinformation:
Ordförande Petri Honkonen, puh.050 389 7260
Keskustan Opiskelijaliitto KOL
Ordförande Akseli Hakala, puh. 044-7760773
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
Ordförande Aki Ruotsala, puh. 050-546 3576
KD Unga
Ordförande Matias Kallio, puh. 040-8423928
Liberala Studerande LSK
Ordförande Simon Elo, puh. 0400-988 960
Perussuomalaiset Nuoret
Ordförande Sarita Niemi, puh. 045-112 9299
Socialdemokratiska Studerande SONK
Ordförande Milla Jurva, puh. 040-5496038
Vasemmisto-opiskelijat VASOP
Ordförande Aleksi Laine, puh. 040-5270454
Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO

Edellinen artikkeli
Kuntavaalirahoituksen hakemus Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n henkilöjäsenille kuntavaaleissa 2012
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Demarit käyttävät opiskelijaa hyväksi kuntavaalitaistelussa