Niilo Nissisestä Kokoomusopiskelijoiden uusi pääsihteeri

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan liittohallitus on 20.10.2017 pitämässään kokouksessa valinnut uudeksi pääsihteerikseen yhteiskuntatieteiden ylioppilas Niilo Nissisen. 25-vuotias Jyväskylän yliopistossa valtio-oppia opiskeleva Nissinen on toiminut aiemmin Keski-Suomen Kokoomuksen kunnallis- ja järjestösihteerinä sekä poliittisena sihteerinä. Kokoomusopiskelijoiden nykyinen pääsihteeri Jenni Vartiainen aloittaa uusissa tehtävissä Helsingin Kokoomuksen järjestösihteerinä marraskuussa.

”Kokoomusopiskelijoiden pääsihteerin tehtävä on keskeinen liiton toiminnan kannalta. Saimme lukuisia hyviä hakemuksia, joista Niilo nousi erityisesti esille intohimonsa ja omistautumisensa Kokoomusopiskelijoiden toimintaa kohtaan”, iloitsee liiton puheenjohtaja Marianna Kupias.

Pääsihteerin tehtäviin kuuluu mm. liiton hallinnosta ja taloudesta vastaaminen, liittohallituksen avustaminen sekä päätösten toimeenpano. Nissinen aloittaa pääsihteerin tehtävissä marraskuun alussa.

”Odotan innolla pestiä Kokoomusopiskelijoiden pääsihteerinä. Kokoomusopiskelijat ovat tärkeä yhteiskunnallinen toimija ja haluan olla kehittämässä liitosta entistä vahvempaa ja näkyvämpää. Kiitän hallitusta luottamuksesta!”, kertoo Niilo Nissinen.

Lisätietoja:

Marianna Kupias
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
Puh. 0442399029
[email protected]

Niilo Nissinen
Pääsihteeri 1.11. alkaen
0400183238
[email protected]

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat hakee pääsihteeriä
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: kaupungistumista sujuvoitettava asuntotuotannolla