Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: kaupungistumista sujuvoitettava asuntotuotannolla

Liittokokouskannanotto 26.11.2017
Julkaisuvapaa heti
 
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: kaupungistumista sujuvoitettava asuntotuotannolla
Kokoomusopiskelijat vaatii lisää kohtuuhintaista asumista suuriin korkeakoulukaupunkeihin. Kohtuuhintaisten asuntojen puute muodostaa pullonkaulaa kaupungistumiselle. Lisää resursseja on kohdistettava kaavoitukseen, pienasuntotuotantoon ja tuettuun vuokra-asumiseen.
Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Suomessakin väki pakkautuu maakuntakeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle. Kaupungistuminen on globaali megatrendi ja luonnollinen ilmiö. Suurin talouskasvu ja työpaikat syntyvät nimenomaan kaupungeissa, ja kaupunkien menestys heijastuu myös muualle maahan. Näin ollen Kokoomusopiskelijat kokevat ilmiön positiivisena.
– Jotta kaupungistuminen etenee sujuvasti, on kohtuuhintaisten asuntojen riittävyys taattava. Kaupungeissa on varattava tarpeeksi tontteja asuntotuotannolle sekä tiivistettävä olemassa olevaa kaupunkirakennetta esimerkiksi lisäämällä korkeaa rakentamista. Uusiin innovaatioihin, kuten miniyksiöihin, tulee suhtautua avoimesti, linjaa liiton vastavalittu Janika Takatalo.
Kokoomusopiskelijat näkee korkean rakentamisen ja pienet yksiöt tehokkaana maankäyttönä ja siten myös ympäristöystävällisenä. Kokoomusopiskelijat vaatii valtiovallalta norminpurkua asuntorakentamisen tiukkoihin neliömetrisääntöihin ja muihin vastaaviin rajoituksiin. Kaupungeilta Kokoomusopiskelijat toivoo myötämielisyyttä tonttipolitiikassa ja kaavoituksen resursseissa.
– Kaikki Kokoomusopiskelijoiden paikallisyhdistykset toimivat C21 –paikkakunnilla, eli Suomen 21 suurimman ja yli 50 000 asukkaan kaupungeissa. Ne alueet, jotka onnistuvat tarjoamaan korkean osaamisen työpaikkoja ja kohtuuhintaista asumista, tulevat menestymään. Siksi meidän opiskelijoiden ajatuksia kannattaa kuunnella nyt, päättää Takatalo.
 
Turussa 26.11.2017
 
Lisätietoja:
Janika Takatalo
Puheenjohtaja 2018-2019
+358 50 574 1700
[email protected]
 
 

Edellinen artikkeli
Niilo Nissisestä Kokoomusopiskelijoiden uusi pääsihteeri
Seuraava artikkeli
Liittohallitus vuodelle 2018 on järjestäytynyt