Oikeistofeministin oppikirja osa 3: Nainen – Älä alistu maskuliinisen vastakohdaksi

Emmi Oikeusfeministi jakokuva

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Sen kunniaksi oikeistofeministin oppikirjassa kannustetaan tänään jokaista naista olemaan rohkeasti oma itsensä, paras mahdollinen itsensä. Yhteiskunta, tiukassa pysyvät asenteet ja valtarakenteet tekevät siitä välillä äärettömän vaikeaa. Nainen on binäärisessä sukupuolijaottelussa, asennemaailmassa edelleen se toinen sukupuoli.

Kahtiajako ja epätasa-arvon olemassaolo käy ilmi myös maaliskuun 1. päivänä julkaisussa ILO:n (International Labour Organization) tutkimuksessa, jossa tutkittiin globaalisti palkkatasa-arvon kehitystä. Tutkimuksessa selvitettiin palkkaeroja sekä eri työnantajien välillä, että saman työnantajan palkkalistoilla. Löydökset eivät oikeistofeministiä yllättäneet. Uusia mielenkiintoisia näkökulmia ja kysymyksiä raportti kuitenkin herätti.

Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti osoittaa, että erityisesti saman työpaikan sisällä esiintyvää palkkatasa-arvoa ja sen vaikutuksia kokonaistasa-arvoon on aliarvioitu aiemmin räikeästi. ILO:n raportti osoittaa myös sen, että Suomessa epätasa-arvo on palkkojen osalta lisääntynyt viimeisen 15 vuoden aikana, samoin kuin kahdessa kolmasosasta OECD-maista. Tämä ei ollut vielä sinänsä yllättävää. Tai ehkä joku yllättyi siitä, ettei Suomen tasa-arvo olekaan vielä valmis. Erittäin mielenkiintoista sen sijaan oli se, että ILO:n raportissa todettiin, ettei yritysten välisestä, yksilökeskeisestä palkkaepätasa-arvosta tiedetä kovinkaan paljon. Sen verran raportista kuitenkin selvisi, että mitä korkeampaan palkkaluokkaan noustaan, sitä rajumpi on myös epätasa-arvo eri sukupuolten palkkatason välillä.

Palkkauksessa ilmenevä epätasa-arvo on vain yksi sukupuoleen perustuvan syrjinnän muodoista. Se on kuitenkin yksi räikeimmistä ja epäoikeudenmukaisimmista. Juurisyitä ilmiölle on monia. Kuten tutkimusraportissakin todetaan, on palkkaepätasa-arvon syitä ja vaikutuksia tähän mennessä aliarvioitu. Palkkatasolla on suuri vaikutus asenteisiin, uralla etenemiseen ja yksilön itsetuntoon. Nainen jää tässä kilvassa miehestä jälkeen.

Kaikki meistä ovat kuulleet naisten alemman palkkatason selityksenä pehmeämmän luonteenlaadun, hoivavietin, äitiyden ja alkukantaisten viettien tapaisia perusteluita. Nämä usein ladellut tekosyyt eivät perustu mihinkään tieteellisesti perusteltuihin työkykyä tai taitoja heikentäviin tekijöihin. Nämä ovat sosiaalisesti rakentuneita asenteita ja piilo-olettamia, jotka istuvat ihmiskunnassa tiukasti. Nämä asenteet myös ruokkivat epätasa-arvoa ja binäärisen sukupuolijaottelun haitallista kahtiajakoa ja valtarakenteita. Ne rakentavat valheellista maailmankuvaa naisesta heikompana sukupuolena.

Oikeistofeministin naistenpäiväkäsky kuuluukin, että jokaisen naisen on lopetettava rakentamasta omaa identiteettiään ja omaa työuraansa suhteessa maskuliiniseen “normaaliin”. Samaa suosittelen myös jokaiselle miehelle. Nipistäkää ihmiset itseänne aina kun ajattelette, että jonkin inhimillisen ominaisuuden olevan puhtaasti maskuliinista tai feminiinistä. Pohtikaa nipistyksen perään, mitä siitä seuraa, että ajattelemme ihmiskuntana sukupuolieroista juuri niin ja miksi? Saatatte yllättyä havainnoistanne. Binääriperustelut alkavat tuntua järjettömiltä. Samoin alkaa palkkaepätasa-arvo tuntua turhalta uhraukselta naisten kustannuksella.

Sukupuolineutraali työelämä, tasa-arvoinen kohtelu ja yhdenvertaiset palkkatasot eivät synny ilman sukupuoliroolien ja stereotypioiden ravistelua. Mikäpä olisikaan parempi päivä sille, kuin kansainvälinen naistenpäivä, kansainvälinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden juhlapäivä. Siispä onnellista ja tasa-arvoista naistenpäivää kaikille. Oikeistofeministi ei lopeta tasa-arvoagendan runttaamista suomalaisen keskustaoikeiston sedättyneisiin riveihin!

Emmi Venäläinen
Varapuheenjohtaja ja oikeistofeministi
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta

Edellinen artikkeli
Jotta jokaisella olisi näköala paremmasta
Seuraava artikkeli
SONK, KOL ja Tuhatkunta: Lukukausimaksut eivät ole vaihtoehto