Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Kansa on puhunut – Rakkaus on perusoikeus

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat kansanedustajilta rohkeutta katsoa eteenpäin tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä. Nykyinen laki on syrjivä, eikä lain säilyttämiselle nykyisessä muodossa siten löydy kestäviä perusteita. On aika sanoa kyllä yhtäläiselle oikeudelle rakastaa ja tulla tunnustetuksi lain edessä yhdenvertaisena!

Yli 160 000 ihmistä allekirjoitti kansalaisaloitteen ja noin 700 yritystä ja yhteisöä on osoittanut tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille. Useiden mielipidemittausten mukaan Suomen kansa on lakialoitteen puolesta. Erityisesti nuoren sukupolven kannalta on tärkeää, että Suomi osoittaa edistyksellisyyttä ja ottaa valtaisan kannatuksen saaneen aloitteen tosissaan.

“Tämä kansalaisaloite on ihmisoikeuskysymyksen lisäksi sukupolvikysymys, jolloin on vain ajan kysymys koska se menee läpi. Tästä syystä kansalaisaloite olisi syytä hyväksyä jo nyt. Miksi tuhlata energiaa väistämättömän estämiseen?”, kysyvät opiskelija- nuorisoliittojen puheenjohtajat.

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt muistuttavat myös, että avioliiton ollessa tietynlainen rakkauden instituutio, määrittelee nykyinen avioliittolaki tällä hetkellä sitä kautta myös kansalaisten oikeuksia muodostaa kestävämpiä tunteisiin perustuvia suhteita yhteiskunnallisesti hyväksyttävillä tavoilla. Sallimalla saman sukupuolten väliset avioliitot Suomessa emme rajaisi ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan mahdollistaisimme tiiviimmän yhteenkuuluvuuden tunteen.

“Kun kyse on ihmisten tasa-arvosta lain edessä, voiko kaikkien yhdenvertaisuus olla keneltäkään pois? Haluamme jokaisen edustajan miettivän, missä tilanteessa ihmisoikeuksien kanssa olisimme maailmassa, jossa yleisten asenteiden ja ilmapiirin muuttuessa emme olisi valmiita muuttamaan lakeja niiden muutoksien mukaisiksi.”, vaativat puheenjohtajat.

Tasa-arvoisen ja ihmiset huomioonottavan Suomen askelmerkit asetaan nyt!
 

Helsingissä, 27.11.2014

Teppo Säkkinen, Keskustanuoret
050 384 6820, [email protected]

Jirka Hakala, Keskustaopiskelijat
050 389 7260, [email protected]

Tuomas Stöckel, Kokoomusnuoret
040 542 9211, [email protected]

Daniel Lahti, Kokoomusopiskelijat
044 776 0773, [email protected]

Joona Räsänen, Demarinuoret
050 547 5590, [email protected]

Anette Karlsson, Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry
045 112 9299, [email protected]

Maria Ohisalo & Aaro Häkkinen, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat
040 703 4185, [email protected]
045 631 2036, [email protected]

Li Andersson, Vasemmistonuoret
040 508 8697, [email protected]

Tiina Parkkinen, Vasemmisto-opiskelijat
045 175 9474, [email protected]

Ida Schauman, Svensk Ungdom
040 182 4969, [email protected]

Christoffer Andersson, Liberala Studerande LSK
045 355 4341, [email protected]

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoille kattava edustus kansallisten opiskelijaliittojen johtoon
Seuraava artikkeli
Sammuvien valojen Suomi