Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Terve järki takaisin politiikkaan, irti salaisista poliittisista virkanimityksistä

Kannanotto 16.12.2013 (julkaisuvapaa klo 6.00)
Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Terve järki takaisin politiikkaan, irti salaisista poliittisista virkanimityksistä
Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat terveen järjen palauttamista politiikkaan järjestelmän tervehdyttämiseksi ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi. Järjestöt vaativat muutoksia suomalaiseen ilmapiiriin, jossa politiikassa toimiminen leimataan lähtökohtaisesti vääränlaiseksi yhteiskunnalliseksi aktiivisuudeksi.
Järjestöt painottavat, että politiikassa mukana oleminen pätevöittää monella tapaa ja antaa edellytyksiä toimia laajalti yhteiskunnan eri aloilla. Politiikan huono maine johtuu pitkälti avoimuuden puutteesta, johon poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat puolueiltaan muutosta.
– Puolueiden tulisi yhteiskunnan kokonaisedun nimissä tunnustaa, että kaikkiin tehtäviin on valittava pätevin hakija. Virkanimitykset pitäisi avoimesti määritellä poliittisiin ja ei-poliittisiin ja poliittiset virkanimitykset pitäisi sitoa vaalikausiin. Esimerkkinä tästä olisi kunnallistasolla siirtyminen pormestarimalliin, joka demokraattisena järjestelmänä loisi näkyvät kasvot kuntien poliittiselle johtajuudelle ja antaisi kuntalaisille mahdollisuuden valita suoraan poliittiset johtajansa. Ei-poliittisten virkamiesten tulee keskittyä laadukkaaseen ja monipuoliseen valmistelutyöhön poliittisen vaikuttamisen sijaan, sanovat poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.
Järjestöt toivovatkin, että suomalaiset puolueet tarttuvat toimillaan – sanojen sijaan – maan tapaan, jossa poliittisia virkanimityksiä jaetaan osana hallitusneuvotteluja ja kolmikantayhteistyötä edesauttaen politiikan vastaisen kulttuurin kehittymistä. Sulle-mulle -kaupat poliittisista virkanimityksistä eivät kuulu nyky-yhteiskuntaan, jossa painotetaan koulutuksen, kokemuksen ja osaamisen merkitystä työnteossa.
– Me haluamme Suomen irti vuosikymmenten saatossa kehittyneistä hyvä veli -verkostoista sekä niiden seurauksena syntyneistä väärinkäytöksistä, kuten erorahapaketeista sekä bonusrahoista, joissa työn seurauksilla, suorittajalla tai tuloksilla ei tunnu olevan minkäänlaista merkitystä. Tällä tiellä jatkaminen leimaa politiikassa toimivat sekä lisää nukkuvien puolueen suosiota, ärähtävät nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.
 
Lisätietoja:
Keskustan opiskelijaliitto, puheenjohtaja Jirka Hakala, 050 3897260, [email protected]
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta, puheenjohtaja Akseli Hakala, 044 776 0773, [email protected]
Liberala Studerande LSK, puheenjohtaja Elin Blomqvist, 040 775 3040, [email protected]
Kristillisdemokraattiset nuoret, puheenjohtaja Mikko Kiuttu (1.1.2014 alkaen), 041 434 4921, [email protected]
Perussuomalaiset nuoret, puheenjohtaja Simon Elo, 0400 988 960, [email protected]
Sosialidemokraattiset Opiskelijat, puheenjohtaja Anette Karlsson, 045 112 9299, [email protected]
Suomen Keskustanuoret, puheenjohtaja Teppo Säkkinen, 050 384 6820, [email protected]
Svensk Ungdom, puheenjohtaja Niklas Mannfolk, 044 371 4176, [email protected]
Vasemmistonuoret, puheenjohtaja Li Andersson, 040 508 8697, [email protected]
Vasemmisto-opiskelijat, puheenjohtaja Tiina Parkkinen, 044 555 0054, [email protected]
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO, puheenjohtaja Maria Ohisalo, 040 703 4185, [email protected] & puheenjohtaja Veli-Matti Partanen, [email protected]
Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden Daniel Lahti valittiin Suomen YK-liiton varapuheenjohtajaksi 
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden yhdistyspäivät 25.-26.1.2013 Helsingissä