Tiedote: Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja, YTK Henriina Rantala Kokoomuksen eurovaaliehdokkaaksi

Henriina Rantala, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja globaalin kestävyyden sekä valtio-opin maisteriopiskelija on asetettu Kokoomuksen ehdokkaaksi vuoden 2024 europarlamenttivaaleihin. 

Euroopan unionissa on aika tehdä rohkeita ja kunnianhimoisia uudistuksia kilpailukyvyn ja talouskasvun edistämiseksi maapallon kantokyvyn ehdoilla. Panostukset vihreään siirtymään ja kiertotalouden edistämiseen ovat välttämättömiä pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Uudistukset lähtevät arkipäiväisistä asioista, kuten eurooppalaisen panttijärjestelmän luomisesta, tuotteiden kiertotalouskriteereistä sekä jätteiden lajittelun sääntelystä. Jos emme toimi nyt, kärsimme seurauksista tulevaisuudessa. Nykyisen lineaarisen talousjärjestelmän ylläpitäminen on lopulta putkinäköistä tulevilta sukupolvilta varastamista.

On myös aika nähdä sivistys ja korkea osaamistaso EU:n menestystekijöinä. Euroopan unionin tulee tavoitella maailman kärjessä panostuksia vihreän siirtymän ja uusien teknologioiden tutkimukseen ja kehitykseen. Meillä ei ole varaa antaa Kiinan ja Yhdysvaltojen mennä enempää ohi. Euroopan unionin budjettia täytyy ohjata tutkimukseen ja uudistavaan politiikkaan, jotta emme jää ympäröivästä maailmasta jälkeen.

Henriina Rantala on 24-vuotias uuden sukupolven kokoomuspoliitikko, jota ohjaa arvojensa lisäksi uteliaisuus ja rohkeus. Hän tekee politiikkaa arvot edellä, niistä tinkimättä. Sivistys, tasa-arvo ja puhdas ympäristö luovat vahvan pohjan tulevaisuususkoa luovaan politiikkaan. 

Euroopan unionin toiminnassa täytyy yhä laajemmin pitää kiinni demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta joka tilanteessa. Jäsenmaille maksettava EU-rahoitus on kytkettävä tiiviimmin oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja unionin maksama kehitysapu sidottava tiukemmin ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Lisäksi, eläinten oikeuksien toteutumiseen on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Unionin tulee myös olla suuntaa näyttävä toimija eläinten oikeuksien parantamiseksi. Esimerkiksi turkistarhaus on räikeä eläinten oikeuksien rikkomus, joka on vihdoin aika kieltää.

Eurovaalit käydään Suomessa sunnuntaina 9.6.2024. Vaalipiirinä on koko Suomi, eli kaikkia ehdokkaita voi äänestää missä päin maata tahansa. Ennakkoäänestys Suomessa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024.

 

Lisätietoja:

Henriina Rantala, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja ja eurovaaliehdokas, 0443501507, [email protected]

Tomas Kurenniemi, kampanjapäällikkö, 0440611200, [email protected]

Edellinen artikkeli
Rohkeasti kohti yritysvastuuta
Seuraava artikkeli
Minkä taakseen jättää sen edestään löytää – Nyt kärsitään tekemättömistä työmarkkinauudistuksista