Avoin kirje Suomen hallitukselle

Avoin kirje Suomen hallitukselle
Hallituksen tulee kantaa vastuunsa ihmisoikeuksien toteutumisesta myös kotimaassa. Suomea on toistuvasti kehotettu poistamaan laista ihmisoikeuksia loukkaava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ehtona henkilön sukupuoli-identiteetin mukaisen sukupuolen tunnustamiselle.
Suomi lopetti eri ryhmien häpeälliset pakkosterilisoinnit jo vuosikymmeniä sitten. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus kuitenkin otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2003 laissa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (2002/563). Lakia ei säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, vaikka laki selvästi loukkaa sen kohteena olevien henkilöiden perusoikeuksia. Allekirjoittaneiden mielestä näitä mitä ilmeisimmin perustuslain vastaisia säännöksiä ei pitäisi eikä olisi alun perinkään pitänyt soveltaa.
Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson totesi keväällä 2012 vastauksessaan kansanedustaja Astrid Thorsin kirjalliseen kysymykseen muun muassa seuraavaa: ”Myös asia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (2002/563) muuttamisesta on ollut esillä ministeriössä valtioneuvoston ihmisoikeusohjelman valmistelun yhteydessä. Ministeriö aikoo asettaa asiaa selvittämään työryhmän.”
Lain uudistaminen ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen jäivät kuitenkin pois ihmisoikeusohjelmasta, eikä uudistamista sisällytetty keväällä hyväksyttyyn hallituksen tasa-arvo-ohjelmaankaan Trasekin, Setan ja eräiden muiden tahojen ehdotuksista huolimatta. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee totesi Pohjolan Sanomissa 12.10., että työryhmän käynnistäminen on jäänyt muiden hankkeiden jalkoihin, eikä sitä ehkä ehditä käynnistää tällä vaalikaudella ollenkaan. Käytännössä tämä merkitsisi kyseisen lainmuutoksen pitkäaikaista lykkääntymistä tai pahimmillaan asian hautautumista.
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetut ovat toistuvasti tuoneet esille, että neuvoston jäsenvaltioiden tulee saattaa lainsäädäntönsä tässäkin ajan tasalle. Edellinen valtuutettu Thomas Hammarberg teki selvityksen ”Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella Euroopassa (2011)”. Hän antoi Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiolle, Suomi näiden joukossa, suosituksia, joissa todettaan mm. seuraavaa:
1) [Jäsenvaltiot] Tunnustavat oikeudellisesti transsukupuolisen henkilön omaksi kokeman sukupuolen ja kehittävät sujuvat ja avoimet menettelyt, joilla transsukupuolisen henkilön nimi ja sukupuoli voidaan muuttaa syntymätodistukseen, väestötietojärjestelmään ja muihin henkilörekistereihin, henkilökorttiin, passiin, opintotodistuksiin ja muihin vastaaviin asiakirjoihin.
2) [Jäsenvaltiot] Eivät enää vaadi sterilisaatiota tai muuta yksilön itsemääräämisoikeutta, terveyttä tai hyvinvointia mahdollisesti vakavasti vahingoittavaa pakollista lääketieteellistä hoitoa edellytyksenä transsukupuolisen henkilön omaksi kokeman sukupuolen oikeudelliselle tunnustamiselle.
3) [Jäsenvaltiot] Poistavat lainsäädännöstä vaatimuksen, jonka mukaan henkilön on oltava naimaton tai naimisissa olevan henkilön on erottava, edellytyksenä transsukupuolisen henkilön omaksi kokeman sukupuolen oikeudelliselle tunnustamiselle.
[Edellä oleva on ote ”Yksityisyyttä: sukupuolen tunnustamista ja perhe-elämää” koskevasta kohdassa tasa-arvovaltuutetun toimiston epävirallinen suomennoksen mukaisena käännöksenä.] Uusi ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks vieraili kesäkuussa 2012 Suomessa. Käynnin pohjalta 25.9.2012 julkistetussa raportissa hän toteaa viranomaisten kertomana seuraavaa:
”Sosiaali- ja terveysministeriö tulee asettamaan työryhmän arvioimaan sukupuolenkorjausta koskevan lain uudistamistarvetta.” [kappale 90.] Saman raportin suosituksissa valtuutettu Muižnieks kirjoittaa:
”Valtuutettu kehottaa poistamaan lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimukset sukupuolen vahvistamisedellytyksistä ja toteaa Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän asettamisen asiaa selvittämään. ” [kappale 108.] [Edellä olevat lainaukset on käännetty alkuperäisestä englanninkielisestä raportista. Se on saatavissa Euroopan neuvoston verkkosivuilta http://hub.coe.int/.] Suomi uudisti sitoumuksensa myös vastauksessaan 31.8.2012 sille YK:n alaisessa yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) tehtyihin suosituksiin:
”Asetetaan työryhmä selvittämään tarvetta muuttaa lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. ” [Käännetty Suomen englanninkielisistä vastauksista.] Me allekirjoittaneet järjestöt katsomme, että Suomen tulee täyttää kansainvälisesti antamansa lupaukset ja ennen kaikkea tuntea ja tunnustaa vastuunsa sukupuoli-identiteetiltään moninaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisesta. Henkilön sukupuolen tulee kuulua henkilön itsemääräämisoikeuden piiriin, eikä henkilön sukupuolen tunnustamista saa ehdollistaa lisääntymiskyvyttömyysvaatimukselle eikä millekään lääketieteelliselle hoidolle tai toimenpiteelle mukaan lukien kirurgia, lääkintä ja terapia. Henkilön sukupuoli-identiteettiä ei myöskään saa ehdollistaa mielenterveys- tai muulle lääketieteelliselle diagnoosille.
Hallituksen tulee huolehtia siitä, että asianomainen ministeriö asettaa viivytyksettä työryhmän valmistelemaan tarvittavia lakimuutoksia. Työryhmän kokoonpanossa tulee varmistaa lainsäädännön kohteena olevien henkilöiden hyvä edustus samoin kuin ihmisoikeusasioiden osaaminen.
Helsingissä 26.10.2012
Antti Karanki, puheenjohtaja
Trasek ry
p. 041 5461565
[email protected]
Outi Hannula, puheenjohtaja
Seta ry
p. 050 337 5616
[email protected]
 
DreamwearClub ry
Minna-Maaria Lax, puheenjohtaja
Ihmisoikeusliitto
Susan Villa, vt. pääsihteeri
Kansallinen Sateenkaariryhmä – Kasary ry
Janne Hälinen, puheenjohtaja
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
Akseli Hakala, puheenjohtaja
Liberala Studerande LSK
Matias Kallio, förbundsordförande
Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – METKA
Jari Nuutinen, hallituksen puheenjohtaja
Sateenkaariperheet ry
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja
Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys – Pinkkiruusu ry
Pauliina Painilainen, puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Joona Räsänen, puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry
Sarita Niemi, puheenjohtaja
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Elin Blomqvist, puheenjohtaja
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Hanna-Mari Manninen, puheenjohtaja
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Jarno Lappalainen, puheenjohtaja
Svensk Ungdom r.f.
Niklas Mannfolk, förbundsordförande
Vasemmistonuoret ry
Li Andersson, puheenjohtaja
Vasemmisto-opiskelijat ry
Milla Jurva, puheenjohtaja
Vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Aleksi Laine ja Hanna Hakko, puheenjohtajat
Åbo Akademis Studentkår
Raine Katajamäki, styrelseordförande

Edellinen artikkeli
Kutsu Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: Kiintiöt valintauudistuksissa uhkaavat tasa-arvoa