Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: Kiintiöt valintauudistuksissa uhkaavat tasa-arvoa

Kokoomusopiskelijoiden liittokokous vaatii järkeä valintauudistuskeskusteluun ja esitettyjä kiintiöitä poistettavaksi.
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous vaatii kiintiöiden poistamista valintauudistustyöryhmän esityksestä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Valintauudistus on käynnissä ja tulee eduskunnan päätöksentekoon keväällä 2013. Esitetyssä mallissa korkeakouluille annetaan sekä oikeus että vapaat kädet luoda kiintiöitä uusille ylioppilaille. Kokoomusopiskelijoiden mielestä tämä luo Suomeen kahden kerroksen väkeä, toisia suositaan ja toisia sorsitaan. ”Yhdistettynä nykyiseen pakkohakujärjestelmään tämä uusi ehdotettu malli ajaa osan opiskelijoista umpikujaan”, toteaa puheenjohtaja Akseli Hakala.
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous toivoo valintakoejärjestelmän uudistamisessa kiintiöiden sijaan parempaa soveltuvuuden huomioimista. Soveltuvuutta mittaavat valintakokeet antavat korkeakouluille paremmat mahdollisuudet saada osaavimmat ja soveltuvimmat opiskelijat kerrasta oikealle alalle. Nykyinen ulkoa opettelemisen kulttuuri ei kannusta eikä tue tulevaisuuden osaajien taitojen kehittymistä.
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous haluaa kuitenkin kiittää valintauudistuksen yhteydessä tulevaa yliopistojen yhteishakua. Yhteneväiset hakujärjestelmät antavat hakijalle paremman mahdollisuuden löytää oma opiskelupaikkansa nopeammin.  Välivuosien vähentämisessä tärkeintä on toimiva ja yhdenvertainen valintajärjestelmä.
 
Tampereella 18.11.2012
Akseli Hakala, puheenjohtaja
Saku Jokisalo, pääsihteeri
Lisätietoja: puheenjohtaja Akseli Hakala, 044-7760773
([email protected])

Edellinen artikkeli
Avoin kirje Suomen hallitukselle
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous valitsi uuden hallituksen