Ei ole elitististä haluta lisää työtä Suomeen

Kokoomusopiskelijat esitti puoluekokousaloitteessaan sunnuntain tuplapalkan lakisääteisyyden poistoa. Aloite ei herättänyt puoluekokouksessa keskustelua eikä sitä hyväksytty, toisin kuin vasemmistonuoret ja vasemmistoeliitti ovat julkisuudessa väittäneet.

Me kokoomusopiskelijat kannamme huolta Suomen taloudellisesta tilanteesta. Suomeen tarvitaan kipeästi lisää työtä. Sunnuntain tuplapalkan lakisääteisyydestä luopuminen mahdollistaisi sen, että yhä useampi yritys voisi tarjota töitä työntekijöille myös sunnuntaisin. Kun yhä useamman ravintolan, autokorjaamon tai kampaamon olisi kannattavaa olla auki sunnuntaisin, pääsisi yhä useampi suomalainen töihin. Tämä kansantaloutta, yrittäjiä ja työntekijöitä hyödyttävä tavoite ei ole mielestämme millään tapaa elitistinen.

“Sunnuntain tuplapalkan lakisääteisyydestä luopuminen ei tarkoittaisi sitä, etteikö sunnuntailta voitaisi yhä maksaa korkeampaa palkkaa kuin muilta päiviltä. Kaikilla aloilla palkan ei tarvitsisi olla kaksinkertainen vaan voitaisiin puhua esimerkiksi 1,3 kertaisesta palkasta. Tuplapalkan säilyttäminen on kuitenkin perusteltua yhteiskunnallisesti kriittisillä aloilla, kuten hoiva- tai pelastusalalla. Lakisääteisyydestä luopuminen mahdollistaisikin alojen erilaisuuden huomioimisen nykyistä laajemmin”, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Henriina Rantala toteaa.

Sunnuntain tuplapalkka ei myöskään ole linjassa sen kanssa, ettei arkisin tehdystä yötyöstä tai lauantain työvuoroista makseta kaksinkertaista korvausta. Mahdollisuus tehdä sunnuntaisin töitä hyödyttäisi etenkin pienituloisia opiskelijoita, jotka opiskelevat arkisin ja olisivat valmiita tekemään töitä viikonloppuisin. Niissä yrityksissä, joissa töitä on tarjolla sunnuntaisin, on osa-aikaisena työskentelevän opiskelijan vaikea saada sunnuntaivuoroja vakituisten työntekijöiden kahmiessa ne itselleen tuplapalkan perässä.

Pidämme huolestuttavana sitä, että jotkut tahot torjuvat kategorisesti kaikki työmarkkinoita ja työelämälainsäädäntöä koskevat uudistukset tarjoamatta vaihtoehtoa Suomen talouden pelastamiseksi. Vastustamisen sijaan peräänkuulutamme rakentavaa ja uudistavaa otetta yhteiskunnalliseen keskusteluun.

On yhteiskunnan kannalta parempi, että nykyistä useampi ihminen saa töitä kuin että harvempi ihminen saa työstä korkeampaa korvausta. Tästä syystä pidämme aiheellisena käydä keskustelua sunnuntain tuplapalkan lakisääteisyyden poistamisesta.

Lisätietoja:

Henriina Rantala, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

[email protected]

0443501507

Edellinen artikkeli
Ei ammuta itseämme jalkaan – maanpuolustuksessa tai puoluedemokratiassa
Seuraava artikkeli
Jo riittää! Nollatoleranssi ei torju rasistista väkivaltaa