Keskustaopiskelijat ja kokoomusopiskelijat: Translaki uudistettava nyt

Keskustan Opiskelijaliitto ja Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta vaativat hallitusta ottamaan translain pois pöytälaatikosta. Ministeri Rehula on ilmoittanut julkisesti olevansa valmis viemään lakipakettia eteenpäin ja myös tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko suhtautuu myönteisesti translain uudistamiseen. Perussuomalaisten vastustuksesta johtuen translain uudistaminen on jäissä.
Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia, esimerkiksi vaatimalla pakkosterilisointia sukupuolen juridisen muuttamisen ehtona. Nykyinen lainsäädäntö juridisen sukupuolen vahvistamisesta vaatii myös pitkällisiä lääketieteellisiä selvityksiä ja asettaa tiukat ikärajat. Pelkkä pakkosterilisaation poistaminen ei mielestämme riitä ja siksi kansanedustaja Silvia Modigin (vas.) lakialoite translaista ei ole kannatettava, koska siinä poistettaisiin vain pakkosterilaasaation vaatimus. Suomen on nostettava kunnianhimon tasoaan korkeammalle ja tehtävä välttämätön translain kokonaisuudistus. Valtionhallinnon binäärisestä sukupuolijaottelusta on luovuttava ja Suomessa on otettava käyttöön kolmas juridinen sukupuoli, muunsukupuolisuus.
Ihmisoikeuksien mallimaana tunnettu Suomi sai YK:n ihmisoikeusneuvostolta moitteet translaista ja suosituksia sen päivittämiseksi. Hallituksen on reagoitava. Suomi on saanut transihmisten kohtelusta myös usean huomautuksen Amnesty Internationalin vuosiraportissa.
Jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeus omaan sukupuoleensa on turvattava ja jokaisella lapsella on oltava oikeus tulla kohdatuksi sellaisena kun on.
Lisätietoja:
Arttu Karila
Puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto
Marianna Kupias
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Kokoomus ei voi jatkaa hallituksessa Perussuomalaisten kanssa
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Opiskelijoiden yleinen asumistuki vaatii nopeaa korjaamista