Kokoomusopiskelijat: Opiskelijoiden yleinen asumistuki vaatii nopeaa korjaamista

Kokoomusopiskelijat vaatii opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen myöntöperusteissa yksilökohtaiseen tarkastelun piiriin. Yleinen asumistuki myönnetään nykymuodossaan tarveharkintaisesti ja ruokakuntakohtaisesti. Yleinen asumistuki asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tulevassa muodossaan tuki valuu nouseviin vuokriin siellä, missä asuntojen kysyntä on jo valmiiksi korkealla tasolla. Ruokakuntakohtainen tarkastelu on ongelmallinen etenkin opiskelijapariskunnille. Arvion mukaan jopa 40 000 opiskelijaa voi menettää asumistukensa kokonaan.
“Sosiaalisesti oikeudenmukaisin tapa ei voi olla se, että neljännes korkeakouluopiskelijoista menettää asumisen tukensa kokonaan ja 27 000:lla asumisen tuki laskee. Erityisesti yhdessä asuvien tilanteen turvaamiseksi tuen saamisen tarkastelun olisi ehdottomasti tapahduttava yksilökohtaisesti, ei ruokakuntakohtaisesti”, painottaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Marianna Kupias.
Kokoomusopiskelijat vaatii, että asia otetaan esille syksyn budjettiriihessä. Muutos tulee toteuttaa mahdollisimman pian ja edullisimmalla tavalla. Opintorahaa ei saa laskea tuen osalta asumistuloksi. Etenkin perheellisten opiskelijoiden kohdalla opintotuen laskeminen tuloksi on merkittävä heikennys nykytilanteeseen nähden. Siirto yleisen asumistuen piiriin on toteutettu opiskelijaliikkeen voimakkaan lobbauksen seurauksena miettimättä uudistuksen kokonaiskustannuksia ja vaikutuksia.
“Opiskelijoiden siirto nykymuodossaan yleisen asumistuen piiriin oli hätiköity ratkaisu. Siirto olisi pitänyt saada kerralla valmiiksi. Varoitimme päätökseen sisältyvistä ongelmista ennen päätöstä ja myös heti päätöksen jälkeen. Opiskelijoiden edunvalvontaa ei tule tehdä poliittiset irtopisteet mielessä, vaan faktoilla ja harkittuun kokonaiskuvaan perustuen. Nyt opiskelijaliikkeellä on kiire korjata lobbaamansa päätöksen negatiivisia vaikutuksia”, Marianna Kupias summaa.
Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin tänään 1.8.2017 alkaen.
Lisätietoja:
Marianna Kupias
Puheenjohtaja
044 239 9029
marianna.kupias(a)kokoomusopiskeli.ccln002.cpn.fi

Edellinen artikkeli
Keskustaopiskelijat ja kokoomusopiskelijat: Translaki uudistettava nyt
Seuraava artikkeli
Tervetuloa Syyskorkeakouluun Jyväskylään!