Kokoomusopiskelijat: Haastamme yritykset sivistystalkoisiin pääomittamaan yliopistoja

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan aktiiviset toimijat ympäri Suomea ovat kuluneen viikonlopun aikana kokoontuneet Tampereelle liiton perinteiseen Talvikorkeakoulu-tapahtumaan. Viikonlopun poliittisessa aate- ja ohjelmatyössä on käsitelty yhteiskunnan nykytilaa sekä tulevaisuutta. Erityisesti kehysriihen päätökset ovat olleet keskustelun ytimessä

Kokoomusopiskelijat kantavat suurta huolta sivistyksen tilasta ja näkevät, että kehysriihessä luvattu ylimääräinen yliopistojen pääomituskierros luo toivoa koulutuksen tuomisesta yhteiskunnan keskiöön kansakuntamme kantavana voimana. Kokoomusopiskelijat haastavatkin suomalaiset yritykset tukemaan korkeaa osaamista pääomittamalla yliopistoja.

“Korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen ylläpitäminen on pitkällä aikavälillä merkittävin keino lisätä Suomen kilpailukykyä tarjoamalla korkeaa osaamista yrityksille. Osaaminen ja kilpailukyky ovat pohja yhteiskunnan menestykselle”, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Daniel Lahti.

Yritysten yksityisellä rahalla voidaan kehittää myös yliopistojen tutkimusta ja koulutusta sekä antaa sille paljon kaivattuja lisäresursseja. Tämä on kahden kauppa, josta molemmat hyötyvät. Vaikka yliopistoindeksi puolitettiin, yliopistoille annettiin omalla aktiivisella toiminnallaan mahdollisuus parantaa omaa taloudellista tilaansa.

”Yksityinen pääoma on mahdollisuus, ei uhka. Pieni kilpailu rahasta tehostaa aina toimintaa ja tarjoaa yliopistoille luonnollisen keinon kehittää yliopistojen yhteiskuntasuhteita tiivistäen yritysten, yhteisöjen ja yliopistojen välistä vuorovaikutusta.”, tiivistää puheenjohtaja Lahti.

Osallistumalla pääomituskierrokseen yritykset ovat mukana varmistamassa laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuutta. Vain tällä voidaan varmistaa tulevaisuuden Suomen sivistyksen tason ylläpitäminen ja koulutuksen laadun korkea taso. Tästä syystä yritysten tuleekin olla rohkeita ja aktiivisia koulutuksen kehittämisen mahdollistajina, erityisesti, kun isänmaamme tilanne on taloudellisesti hankala.

Tampereella, 30.3.2014

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta Ry,

Daniel Lahti                  Turkka Sinisalo
puheenjohtaja               pääsihteeri
Lisätietoja:

Daniel Lahti, puheenjohtaja, p. 044 7763 773, [email protected]
Turkka Sinisalo, pääsihteeri, p. 044 7343 373, [email protected]

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Suomen lakattava kampittamasta itseään lainsäädännöllään
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Hallituksen esitys opiskelijakuntien automaatiojäsenyydestä on perustuslain vastainen!