Kokoomusopiskelijat: Hallituksen esitys opiskelijakuntien automaatiojäsenyydestä on perustuslain vastainen!

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta vastustaa voimakkaasti hallituksen esitystä opiskelijakuntien pakkojäsenyydestä osana ammattikorkeakoululain kokonaisuudistusta. Esityksen mukaan ammattikorkeakoulujen yhteydessä opiskelijakuntiin kuuluisivat pakollisesti kaikki ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat.
“Opiskelijakuntien jäsenyyden tulee olla jatkossakin vapaaehtoista. Opiskelijat pakotetaisiin kuulumaan yhdistykseen, joka pahimmassa tapauksessa ei aja niitä asioita, joita jäsen haluaa ja jaloilla äänestäminen olisi estetty”, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Daniel Lahti linjaa.
Lain perusteluissa todetaan, että lakimuutoksella mahdollistettaisiin opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen liittyvä terveydenhoitomaksun kerääminen vastaavalla tavalla kuin yliopisto-opiskelijoilta kerätään. Kuitenkaan istuva hallitus ei ole eväänsä liikauttanut, että ammattikorkeakouluopiskelijoille taattaisiin yhdenvertainen terveydenhuolto yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Päinvastoin korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon toteuttamisen edellytyksiä heikenettiin kehysriihessä poistamalla budjetista YTHS:n vuokra-avustus. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltokokeilun on annettu päästä siihen pisteeseen, että kokeilu päättyy tänä kesänä ja päätöksiä korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon tulevaisuudesta ei ole tehty. Tätä taustaa vasten on pöyristyttävää, että hallitus vedoten ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon esittää opiskelijakunnille automaatiojäsenyyttä.
Kokoomusopiskelijat näkevät, että opiskelijakuntien pakkojäsenyys näin toteutuessaan olisi järjestäytymisvapauden vastainen. Kysymys on perustuslaillinen. Perustuslaissa linjataan, että jokaisella on vapaus liittyä tai olla liittymättä yhteisöihin. Lakiesitys tulee opiskelijakuntien pakkojäsenyyden osalta ottaa perustuslakivaliokunnan tarkasteluun ja todeta, että lain perustelut terveydenhuollon mahdollistamisesta eivät hallituksen politiikan perusteella vaikuta vastaavan todellisuutta. Hallitus on kepein perusteluin valmis kajoamaan perustuslakiin, vaikka juuri sen tulisi vahvimmin suojata yksilön järjestäytymisvapautta.
“Valtiomme päättäjät toistuvasti puhuvat siitä, kuinka sääntelyä on purettava. Tässä sitä taas kuitenkin ollaan rajoittamassa kansalaisten vapauksia. Mikäli laki menee läpi sellaisenaan, on suomalaisten elämässä jälleen yksi perusteeton pakko lisää”, päättää puheenjohtaja Lahti.
 
Lisätietoja:
Daniel Lahti, puheenjohtaja, p. 044 7763 773, [email protected]

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Haastamme yritykset sivistystalkoisiin pääomittamaan yliopistoja
Seuraava artikkeli
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää Carolina Nysténiä eurovaaliehdokkaaksi