Kokoomusopiskelijat: Kakku menee tasan, kun valtio leipoo sen

Kokoomusopiskelijat vaativat vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten siirtämistä valtiolle, ja niiden rahoittamista kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista. Kokoomusopiskelijat ovat Kakku tasan -tempauksen järjestäjien kanssa samaa mieltä siitä, että naisvaltaiset alat ovat tällä hetkellä päävastuussa vanhemmuuden kustannuksista. Tämä tilanne on johtanut siihen, että erityisesti perheettömän nuoren naisen on valmistuttuaan selvästi vaikeampi työllistyä vakituiseen työsuhteeseen samassa tilanteessa oleviin miehiin nähden.
”Todellisuudessa erityisesti pk-yritykset joutuvat kulissien takana tekemään riskiarvioita nuorten naisten palkkauksessa. Kustannusten rahoittaminen kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista poistaisi työnantajalta vanhemmuudesta aiheutuvan yllättävän kustannusriskin. Tällöin työntekijän sukupuoli tai ikä ei enää vaikuttaisi yhtä merkittävällä tavalla palkkaukseen”, toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman
Nettokustannus yhtä äitiä kohden on työnantajalle kutakuinkin vakio. Tällä hetkellä vanhemmuuden kustannusten suhteellinen osuus työnantajan liikevaihdosta onkin pääsääntöisesti sitä suurempi, mitä vähemmän työntekijöitä työnantaja työllistää. Tämän vuoksi työntekijän vanhemmuus on erityisesti pienille yrityksille kohtuuttoman kallista.
”Vanhemmuuden kustannusten kattaminen kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluja korottamalla kohtelisi yrityksiä tasavertaisemmin, sillä nettokustannukset keskittyisivät työvoimaintensiivisille aloille suorassa suhteessa työntekijämäärään. Tämä kannustaisi myös pienempiä yrityksiä uusien työntekijöiden palkkaamiseen matalammalla riskillä, millä olisi selkeästi työllisyyttä lisäävä ja yrittäjyyttä tukeva vaikutus”, linjaa Nyman.

Edellinen artikkeli
KOMMENTTI: Kokoomusopiskelijat tyrmäävät SYL:n kommentin lukukausimaksuista
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat Hyssälälle: Näpit irti opiskelijavalinnoista!