Kokoomusopiskelijat: Laajempi opetusyhteistyö opiskelijoiden ja korkeakoulujen etu

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee muutosta yliopistolakiin, joka antaa korkeakouluille mahdollisuudet entistä laajempaan yhteistyöhön. Toteutuessaan lakiesitys antaisi korkeakouluille mahdollisuuden hankkia sen koulutusvastuuseen kuuluvien tutkintojen opetusta muilta yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta.
Kokoomusopiskelijat ihmettelee Tieteentekijöiden ja Professoriliiton suhtautumista lakiluonnokseen. Korkeakoulut järjestävät nykyisellään jo yhteisiä kursseja, jotka sopivat eri korkeakoulusektorien opetustarjontaan. Yliopistot ovat autonomisia instituutteja ja lakimuutos tarjoaisi yliopistoille lisää päätäntävaltaa koulutuksen järjestämisessä. Kokoomusopiskelijat näkee, että synergiahyötyjen hyödyntämisessä sekä opiskelijat että korkeakoulut voittavat.

“Opetusta voisi hankkia vain sellaiselta korkeakoululta, joka antaa kyseistä opetusta myös omille opiskelijoilleen. Opetuksen on myös vastattava opetusta hankkivan korkeakoulun määrittelemiä tavoitteita. Näinkö vähän luotetaan toisten korkeakoulujen tarjoaman opetuksen laatuun? Emme usko siihen, että korkeakoulut tekevät aina huonoimmat mahdolliset valinnat”,  linjaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Marianna Kupias.
“Mitä väliä sillä on opiskelijan kannalta missä jokin peruskurssi järjestetään, kunhan se järjestetään laadukkaasti, opiskelijakeskeisesti ja tarkoituksenmukaisesti? Kyseessä ei ole duualimallin romuttaminen. Tavoitteena on, että korkeakoulut pystyvät edistämään yhteistyötä ilman raskaampaa sääntelyä”, liittohallituksen jäsen Tuomas Kuoppala toteaa.
Kokoomusopiskelijat painottaa, että lakimuutos antaisi etenkin pienemmille korkeakouluille vahvemmat työkalut profiloitumiseen ja laadukkaan opetuksen kehittämiseen.
Lisätietoja:

Marianna Kupias
Puheenjohtaja
044 239 9029
marianna.kupias(a)kokoomusopiskeli.ccln002.cpn.fi
Tuomas Kuoppala
Liittohallituksen jäsen
044 330 7316
tuomas.kuoppala(a)kokoomusopiskeli.ccln002.cpn.fi

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden kuntavisio on julkaistu
Seuraava artikkeli
Haaste: Opiskelija- ja nuorisojärjestöt mukaan Suomi100km -Liikuntatapahtumaan.