Kokoomusopiskelijat työryhmän esitykseen: Vanhemmuuden kustannukset valtiolle!

KANNANOTTO
10.3.2011
Kokoomusopiskelijat työryhmän esitykseen: Vanhemmuuden kustannukset valtiolle!
Kokoomusopiskelijat vaatii vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten siirtämistä valtiolle ja niiden rahoittamista kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista. Kustannusten jakaminen molempien vanhempien työnantajien kesken on kestämätön ratkaisu, koska siten myös perheenperustamisiässä olevista miehistä saattaa tulla työnantajille riski palkkauksessa, kuten nyt on nuorten naisten kohdalla.
”Todellisuudessa erityisesti pk-yritykset joutuvat kulissien takana tekemään riskiarvioita nuorten naisten palkkauksessa. Kustannusten rahoittaminen kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista poistaisi työnantajalta vanhemmuudesta aiheutuvan yllättävän kustannusriskin. Tällöin työntekijän sukupuoli tai ikä ei enää vaikuttaisi merkittävällä tavalla palkkaukseen”, toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman.
Nettokustannus yhtä äitiä kohden on työnantajalle kutakuinkin vakio. Tällä hetkellä vanhemmuuden kustannusten suhteellinen osuus työnantajan liikevaihdosta onkin pääsääntöisesti sitä suurempi, mitä vähemmän työntekijöitä työnantaja työllistää. Tämän vuoksi työntekijän vanhemmuus on erityisesti pienille yrityksille kohtuuttoman kallista.
”Vanhemmuuden kustannusten kattaminen kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluja korottamalla kohtelisi yrityksiä tasavertaisemmin, sillä nettokustannukset keskittyisivät työvoimaintensiivisille aloille suorassa suhteessa työntekijämäärään. Tämä kannustaisi myös pienempiä yrityksiä uusien työntekijöiden palkkaamiseen matalammalla riskillä, millä olisi selkeästi työllisyyttä lisäävä ja yrittäjyyttä tukeva vaikutus”, linjaa Nyman
Kokoomusopiskelijat katsoo myös, että perhevapaiden jakaminen on perheen sisäinen asia, joka ei kuulu valtiolle ollenkaan. Vanhempainvapaata tulee pidentää nykyisestään, mutta sen jakaminen tulee olla perheen sisäinen asia eikä valtion taholta ohjailtu. Jokainen on perhe on oman elämäntilanteensa paras asiantuntija.
Lisätietoja:
Jenny Nyman
puheenjohtaja
040-5384652

Edellinen artikkeli
Talvikorkeakoulu on taas täällä!
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Opintotukiasiat opetusministerille!