Kokoomusopiskelijat: Työryhmän esitykset korkeakoulujen valintamenettelyjen uudistamisesta oikeansuuntaisia

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esitti marraskuussa julkaistussa raportissaan “Valmiina valintoihin” näkemyksensä, jonka mukaan valtaosa opiskelijoista tulisi valita korkeakouluihin ensisijaisesti toisen asteen todistuksen perusteella. Toissijaisena valintatapana korkeakoulut tarjoaisivat riittävästi muita mahdollisuuksia osaamisen näyttämiseen, kuten avoimia kursseja.

Kokoomusopiskelijat kannattaa työryhmän ehdotusta. Suomessa on muihin maihin verrattuna hyvin raskas pääsykoejärjestelmä. Useat hakijat pyrkivät haluamalleen alalle useita kertoja, mikä lisää välivuosia ja viivästyttää opintojen alkua. Lisäksi hakijat hyödyntävät entistä enemmän kalliita valmennuskursseja, jotka heikentävät hakijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia menestyä valintakokeessa.

“Useissa tapauksissa ylioppilaskokeista hyviä arvosanoja saavat nuoret saavat hyvät pisteet myös valintakokeista. Yhteys valintakokeissa menestymisen ja hyvien yo-arvosanojen välillä on selvä. Ei ole tarpeen ylläpitää hakijoiden ja korkeakoulujen kannalta näin raskasta pääsykoejärjestelmää, kun meillä on jo yksi valtakunnallisesti vertailukelpoinen koe, ylioppilastutkinto. Menestymisen ylioppilaskirjoituksissa pitäisi riittää näytöksi hakijan osaamisesta ja jatko-opintokelpoisuudesta useilla aloilla”, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Marianna Kupias toteaa.

Kokoomusopiskelijat painottaa, että ylioppilasarvosanoihin perustuvan valinnan tulee olla vain yksi väylä korkeakouluun. Uudistuksessa tulee pitää huolta myös niiden hakijoiden mahdollisuuksista, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai eivät ole lukioaikana ole panostaneet kirjoituksiin tai oikeisiin lukuaineisiin. Väylä ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen on pidettävä edelleen auki, mitä asetetaan pohtimaan ministeriön erillinen työryhmä. Ylioppilaskirjoitukset tulee voida uusia niin monta kertaa kuin haluaa, jotta arvosanoja on mahdollista korottaa myöhemmin. Kokoomusopiskelijat huomauttaa, että myös toisen asteen opiskelijoiden ohjaus jatko-opintoihin korostuu valintakoejärjestelmän uudistamisen myötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut korkeakoulujen kanssa, että ennakkovalmentautumista vaativista valintakokeista luovutaan vuoteen 2018 mennessä. Valintakokeita olisi kuitenkin edelleen mahdollista toteuttaa joillakin aloilla. Kokoomusopiskelijat esittää, että säilytettävien valintakokeiden kohdalla edistetään valtakunnallista alakohtaista valintakoeyhteistyötä. Tällöin hakija voisi hakea useampaan saman alan hakukohteeseen vain yhdellä valintakokeella.

Lisätietoja:

Marianna Kupias

Puheenjohtaja

044 239 9029

marianna.kupias(a)kokoomusopiskeli.ccln002.cpn.fi

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden 50. liittokokouksessa kuntavisio, sääntömuutos ja uusia toimijoita  
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat tyytyväisiä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä (YTHS) koskeviin linjauksiin