Kokoomusopiskelijat tyrmäävät opettajankoulutuksen mieskiintiöt!

Kokoomusopiskelijat tyrmäävät opettajankoulutuksen mieskiintiöt. Kokoomusopiskelijat katsovat, että opettajilta vaaditaan monia muita ammatteja enemmän sosiaalisia ja psykologisia taitoja. Parhaiden mahdollisten opettajien valintaa ei ole varaa vaarantaa sukupuolikiintiöiden vuoksi.
Kokoomusopiskelijat katsovat, että oppilaiden kannalta on tärkeintä opettajan pätevyys ja sopivuus sukupuolen sijaan. Mikäli pätevämmät hakijat jätetään valitsematta heidän sukupuolensa vuoksi vaarannetaan opetuksen erinomainen laatu Suomessa.
Taloustutkimuksen mukaan opettajien sukupuolikiintiöt jakavat kansaa epätavallisen paljon. Kokoomusopiskelijat katsovat, että koulutuksen ja ammatin valinta on luovuttamaton perusoikeus, jossa määräävänä tulee olla henkilön oma motivaatio ja kyvykkyys eikä esimerkiksi hänen sukupuolensa.

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat vaativat työllistävää koulutusta Suomeen!
Seuraava artikkeli
Yliopistolahjoitusten vähennysoikeus vakinaistettava!